Sensor forbedrer sundhedspersonalets håndhygiejne

Målgruppe: Medarbejdere på hospitaler

Årstal: 2018

Værdi

Sensorer på hospitalspersonalets navneskilte og spritdispensere skaber bedre håndhygiejne på landets hospitaler. Systemet 'Sani nudge' opsamler data om hyppigheden af medarbejdernes brug af håndsprit, og målingerne viser, at det har forbedret håndhygiejnen med mere end 100 procent på Bispebjerg Hospital og Aarhus Universitetshospital. Bedre håndhygiejne bidrager til færre hospitalsinfektioner, og dermed kortere patientindlæggelse.

Før

En høj håndhygiejne har stor betydning for at mindske infektioner på hospitaler, men på trods af stor viden og mange indsatser har det været svært at få sundhedspersonale til at følge retningslinjerne. Data om håndhygiejne er tidligere indsamlet ved direkte observation, hvilket ikke nødvendigvis viser et korrekt billede, da personalet ofte tilpasser deres adfærd under observation. Der var derfor behov for et nyt og bedre datagrundlag for at forbedre hygiejnen.

Nu

Arbejdet med at forbedre personalets hygiejne startede på initiativ fra en sygeplejerske, der så et behov for mere viden om problemet og nytænkning på området. Den første prototype på sensorer blev udviklet i samarbejde med ingeniørstuderende fra DTU, flere offentlige sundhedsaktører samt en adfærdsekspert og gav mulighed for at indsamle data af høj kvalitet og anonymt monitorere personalets adfærd.

Prototypen er nu et produkt, som sælges og udvikles af firmaet Sani nudge, der er opstået som udløber af innovationsprocessen. Sensorerne er placeret på personalets navneskilte samt på alle spritdispenserer på toiletter, medicinrum, køkken, patientstuer og urene skyllerum, hvor de indsamler og lagre data om håndhygiejne. Data fra monitoreringen samles i et dashboard, som danner afsæt for dialog og målrettede indsatser til forbedret håndhygiejne.

Sani nudge har også indbyggede nudging-funktioner, som yderligere kan styrke håndhygiejnen i konkrete situationer. En grøn smiley på håndspritdispenseren giver personalet umiddelbar feedback og løsningen tænker adfærdsændringerne ind i personalets hverdag frem for løsrevet oplæring og oplysning. Det har vist sig at være en mere effektiv vej til forbedret håndhygiejne end de tidligere tiltag.