Robot gør genoptræning mere effektiv og skåner fysioterapeuter

Målgruppe: Fysioterapeuter og andre behandlere samt patienter under genoptræning.

Årstal: 2018

Værdi

Genoptræningsrobotten 'Robert' hjælper patienter under genoptræning med at lave bestemte hofte- eller benøvelser igen og igen uden hjælp fra en fysioterapeut eller andre behandlere. Patienterne får en mere effektiv behandling, som fremmer deres genoptræning, mens terapeuterne undgår gentagne, tunge løft og får mulighed for at tage sig af flere patienter.

Før

Genoptræning af hofter og ben efter fx en blodprop eller hjerneskade kræver hårdt arbejde af både patienter og terapeuter. Patienter skal gentage bestemte øvelser igen og igen - i nogle tilfælde flere hundrede gange i hver træningssession. For fysioterapeuter betyder det tunge og gentagne løft, som kan give skader. Træningen kræver mange personaleressourcer, da patienter ikke kan udføre øvelserne uden terapeuters aktive medvirken.

Nu

Genoptræningsrobotten Robert er udviklet af den danske virksomhed Life Science Robotics i samarbejde med flere offentlige parter. Den første version af Robert kom på markedet i 2018, og i 2019 blev robotten videreudviklet i et innovativt samarbejde med Vestdansk Center for Rygmarvsskade, Neuroenhed Nord og en praktiserende fysioterapeut. Med Robert undgår fysioterapeuter mange tunge og gentagne løft i forbindelse med patienters genoptræning af ben og hofter. I stedet for at hjælpe patienter med at gentage øvelserne kan terapeuten indstille robotten til øvelsen. Herefter kan patienten selv træne med Robert og fx gentage øvelsen 100, 300 eller 500 gange uden assistance fra en terapeut. Robottræningen giver en mere effektiv behandling, som fremmer patienternes mobilisering, ligesom det forbedrer terapeuternes arbejdsmiljø og øger kapaciteten på genoptræningscentre, hospitaler mv. Robert kan bruges til at mobilisere patientens ben passivt eller med en variabel modstand, så patienten kan træne aktivt - eller i en kombination, hvor en passiv øvelse bliver ledt over i en efterfølgende aktiv øvelse. Robotten måler resultaterne af de enkelte øvelser og giver dermed terapeuterne vigtig viden om udviklingen i genoptræningen. Genoptræning med Robert er implementeret på en række genoptræningscentre, hospitaler mv. i både ind- og udland – blandt andet i Region Nord, Odense Universitetshospital og Herning Kommune.