Musik og god akustik giver demente borgere ro til at spise

Målgruppe: Demente borgere og personale på ældrecenter

Årstal: 2023

 

 

Værdi

Akustikregulering og afspilning af særligt udvalgt musik har skabt ro og tryghed ved måltiderne for ældre, demente borgere og øget medarbejdernes trivsel på ældrecenter i Viborg Kommune. Støjen i spiselokalet er kraftigt reduceret, borgerne er mere rolige og bliver siddende i længere tid ved måltidet.

Før

Demente borgere på Sjørup Ældrecenter i Viborg Kommune var urolige under måltiderne og blev nemt afledt af lyde omkring sig. Beboerne skulle ofte hentes til spisebordet af plejepersonalet og nogle gange rejste de sig op og forlod de måltidet uden at få noget at spise.

Nu

Test og Udviklingscenter for Velfærdsteknologi faciliterede et samarbejde mellem Sjørup Ældrecenter og virksomheden Lydbehag på baggrund af en løsning, som oprindeligt er udviklet til patienter med erhvervet hjerneskade på Regionshospitalet Hammel Neurocenter. Lydbehag har indrettet ældrecentrets spisestue til bedst muligt at understøtte ro omkring måltidet ved hjælp af musik og specialdesignede, akustikregulerende plader med billeder af naturmotiver. Under måltiderne bliver der – via højtalere med professionel lyd – afspillet musik, som er særligt udvalgt til situationen med hjælp fra forskere. Ved hjælp af akustikpladerne er støjen i lokalet kraftigt reduceret og der er skabt et mere behageligt spisemiljø med små trygge, rolige rum for beboerne. Samtidig er den afdæmpede musik, som varieres i genrer fra dag til dag, med til at give beboerne ro. Som et resultat af ændringerne dukker beboerne nu velvilligt op af sig selv til måltiderne. De bliver siddende i længere tid ved bordet, og der er en større ro omkring måltidet. For medarbejderne betyder det et forbedret arbejdsmiljø, da der er mere ro og tid til at tale med beboerne i spisesituationen. De nye tiltag har således forbedret både beboernes og medarbejdernes trivsel og givet mere kvalitetstid under måltiderne.