App giver tiden tilbage til patienter og personale

Målgruppe: Patienter og ansatte på hospitaler

Årstal: 2016

Værdi

I samarbejde med et konsulenthus og en privat virksomhed har Øre-Næse-Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital udviklet en ny app, der gør det lettere for patienter at håndtere ventetid. Appen har bl.a. reduceret ventetiden, sikret langt bedre information til patienter og pårørende og sparet afdelingen for over 80 pct. af den tid, den før brugte på for-samtaler.

Før

Når patienter før skulle til konsultation på Øre-Næse-Halsafdelingen, skulle de typisk møde op i god tid og vente i venteværelset, indtil de blev kaldt ind. Ventetiden var meget passiv, og personalet brugte meget tid på at informere patienterne om ventetiden og deres videre forløb.

Nu

I 2016 udviklede Øre-Næse-Halsafdelingen på Nordsjællands Hospital i samarbejde med innovationsenheden på Nyt Hospital Nordsjælland, konsulentvirksomheden Innoba og app-virksomheden Viscom en ny vente-app, der skulle gøre det lettere for patienter i afdelingen at overskue deres ventetid. Det var resultatet af et intensivt innovationsforløb, hvor patienter, pårørende og alle medarbejdergrupper i afdelingen blev involveret i at udvikle nye idéer og løsninger på området. Ved hjælp af appen kan patienterne følge med i deres ventetid, ligesom de kan få nødvendige informationer om deres forløb og forberede sig på deres konsultation med lægen og sygeplejersken. Appen gør også ventetiden mindre passiv, fordi patienterne kan bevæge sig rundt, gå en tur eller købe noget at spise uden at miste deres plads i køen. Video og tekst klæder patienterne bedre på, og appen sikrer, at alle patienter får den samme information.

Løsningen har skabt en række positive resultater: Siden implementeringen er ventetiden på afdelingen blevet reduceret, patienttilfredsheden er øget, og patienter og pårørende får langt bedre information end tidligere. Derudover har appen sparet afdelingen for over 80 procent af den tid, den før brugte på forsamtaler, og sygeplejerskerne sparer i gennemsnit 10,5 minutter pr. patient, som de i stedet kan bruge på andre opgaver. Appen er siden blevet videreudviklet i samarbejde med virksomheden Emento og har også fået nye funktioner. Den er foreløbig spredt til seks andre afdelinger.