ISBN: 978-87-970954-6-1

Søges: Radikale løsninger

Analyse af offentlige toplederes innovationsdagsorden.

Radikal innovation kræver ledelse. Uden en dedikeret topledelse sker det ikke. Center for Offentlig-Privat Innovation har i 2019 sat Udviklingsbureauet BETA til at tage temperaturen på offentlige toplederes innovationsdagsorden.

Topledere i staten, regionerne og kommunerne er blevet adspurgt og her ses store forskelle imellem de interviewede toplederes organisationer. Det gælder både sektor, ressortområde, størrelse, geograf, kultur og modenhed i innovationsarbejdet.

Det får du svar på:

  • Hvordan innovationsarbejdet konkret ser ud i de offentlige organisationer
  • Hvordan innovationsarbejdet har udviklet sig i organisationerne
  • Hvad de næste skridt er i organisationernes innovationsarbejde

Analysen af offentlige toplederes innovations dagsorden baserer sig på samtaler med 24 udvalgte topledere i stat, regioner og kommuner.