Udviklingskonsulent: Maskinlæring rummer større potentialer end generativ AI

Partheepan Vijayamohan har som it- og digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune stået i spidsen for den foreløbige udvikling af et Kommune-GPT. Han ser en række muligheder for at bruge generativ AI – men når det gælder de store udfordringer, er det en anden type kunstig intelligens, der skal i spil.

Billede: Partheepan Vijayamohan er AI-udviklingskonsulent i Kalundborg Kommune og tidligere it- og digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune. Billedet er lavet ved hjælp af den generative AI-tjeneste Midjourney.

Udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens er i fuld gang med at forandre den måde, vi arbejder, kommunikerer og organiserer os på. 

Lanceringen af ChatGPT har allerede gjort generativ AI – kunstig intelligens, der kan generere nyt indhold – til hvermandseje. Vi kan på få sekunder eller minutter skrive en ny tekst, skabe et nyt billede eller få nye idéer til en strategi. 

Vi har kun set den spæde begyndelse

Perspektiverne i kunstig intelligens er imidlertid langt større, og vi har formentlig kun set den spæde begyndelse af, hvad teknologien kan bruges til.

Kunstig intelligens kan måske være en del af svaret på de store udfordringer med mangel på arbejdskraft og begrænsede ressourcer i den offentlige sektor.

I en ny artikelserie stiller vi spørgsmålene:

  • Hvad skal vi holde os for øje, når vi implementer, spreder og skalerer løsninger baseret på AI i den offentlige sektor?
  • Hvad er fordelene og potentialerne?
  • Hvor er faldgruberne og de blinde vinkler?

Denne gang spørger vi Partheepan Vijayamohan, der som it- og digitaliseringsambassadør i Næstved Kommune har arbejdet med at udvikle et lokalt generativt AI-værktøj, NK-GPT. 

Partheepan Vijayamohan skiftede 1. maj 2024 job fra Næstved Kommune til Kalundborg Kommune, hvor han nu er ansat som AI-udviklingskonsulent.

(Dette interview er gennemført i april måned, da Partheepan fortsat var ansat i Næstved Kommune).

På vej med Kommune-GPT

De nuværende generative AI-værktøjer kan bruges til rigtigt meget, men de kender (endnu) ikke meget til kommunale data i en dansk kontekst. 

På den baggrund fik Partheepan Vijayamohan og hans kolleger i Næstved Kommune i 2023 ideen til at udvikle et lokalt generativt AI-værktøj, NK-GPT.

NK-GPT bygger på en database med de bekendtgørelser, cirkulærer, vejledninger, lokale bestemmelser osv., som kommunens medarbejdere har brug for i deres arbejde. Værktøjet er endnu under udvikling, og for nyligt er projektet udvidet til et samarbejde med fire andre kommuner – Vejle, Sønderborg, Odense og Aarhus.

Her er det planen sammen at udvikle og teste et Kommune-GPT i et open source-miljø, som alle kommuner vil kunne anvende. 

  Læs CO-PI-artikel om Vejle Kommunes interne AI-chatbot Bertha

Det skal være nemt at søge viden

"Vi vil gerne have et værktøj, som gør det nemmere for medarbejderne at søge viden, og som kan give svar på baggrund af relevant information, der allerede findes i Næstved Kommunes systemer," siger Partheepan Vijayamohan.

Det nye værktøj skal kunne bruges af alle medarbejdere – både medarbejdere i administrationen og medarbejdere i driften på fx plejehjem, som skal kunne tilgå AI-værktøjet via en app. 

"Kommune-GPT skal være et hjælperedskab for kommunens medarbejderne og et alternativ til at søge information på intranettet eller spørge en kollega, hvis man fx er ny i sit job."

Hvad er kunstig intelligens?

Udviklingen og anvendelsen af kunstig intelligens er i fuld gang med at forandre den måde, vi arbejder, kommunikerer og organiserer os på.

Der findes forskellige 'grader' – eller niveauer – af kunstig intelligens:

  • Kunstig intelligens (AI) er en bred betegnelse for teknologi, der gør det muligt for maskiner at udføre opgaver, som normalt kræver menneskelig intelligens – som at forstå tale eller genkende billeder.
  • Machine learning er en underkategori af AI, hvor computere lærer at træffe beslutninger baseret på data, de får, uden at være eksplicit programmeret til hvert scenarie.
  • Generativ kunstig intelligens refererer til AI, der kan skabe indhold som tekst, billeder, musik eller kode, som om det var skabt af mennesker.
  • Store sprogmodeller er en type generativ AI, der er trænet på basis af enorme mængder tekstdata for at forstå og generere naturlig sprog – såsom at skrive artikler eller besvare spørgsmål.

Flere tjenester bruger generativ AI til at skabe nyt indhold. Fx kan Dall-E skabe nye billeder, og ChatGPT kan skabe nye tekster. 

Dette gøres ved at indtaste en 'prompt', hvor man giver modellen et input, som modellen reagerer på og bruger til at løse den opgave, man har stillet.

Generative AI-tjenester fra USA

De eksisterende generative AI-værktøjer som Microsofts Copilot og OpenAI’s ChatGPT er udviklet i USA, og de er ifølge Partheepan Vijayamohan endnu ikke særligt anvendelige i en dansk, kommunal kontekst. 

"Tjenester som Copilot og ChatGPT giver i dag svar, som er ret 'amerikaniserede' og ikke altid så brugbare. De kan dog godt anvendes til nogle ting, og jeg bruger fx selv Copilot til retskrivning og kodeanalyse."

Man får kun den specifikke viden, som man søger efter og ikke alt det andet, man kan blive beriget af, hvis man fx læser en artikel om emnet.

Partheepan Vijayamohan, AI-udviklingskonsulent

Som mange andre kommuner har Næstved Kommune også udarbejdet en vejledning til medarbejderne om brug af generativ AI og haft interne oplæg om teknologien. Kommunens medarbejdere anvender imidlertid kun Copilot og lignende tjenester i begrænset omgang i dag, vurderer Partheepan Vijayamohan.

"Lige da ChatGPT kom frem, var der en del hype omkring generativ AI, og en del medarbejdere prøvede det af, men interessen faldt hurtigt igen, fordi det viste sig ikke at være så brugbart som arbejdsredskab. Nogle bruger dog Copilot til fx tekstresumeer og billedgenerering."

Risiko for blinde vinkler

Med udviklingen af flere og bedre dansksprogede tjenester ser Partheepan Vijayamohan muligheder for, at generativ AI med tiden vil vinde større udbredelse og især blive brugt til at søge viden samt til oversættelser, generering af mødereferater mv.

Teknologien indebærer dog en række faldgruber. Ud over risici i forhold til datasikkerhed peger Partheepan Vijayamohan især på risikoen for 'blinde vinkler' i de svar, man får via generativ AI.

"Når man søger viden ved at spørge Copilot eller ChatCPT, får man kun den specifikke viden, som man søger efter og ikke alt det andet, man kan blive beriget af, hvis man fx læser en artikel om emnet."

"Derfor kan man hurtigt få blinde vinkler, og det kræver, at man forholder sig kritisk til svarene og selv opsøger mere og bredere viden," siger Partheepan Vijayamohan.

Vi har tonsvis af data i kommunerne, som vi ikke bruger i dag. Der kan jeg se stort potentiale, hvis vi kan få disse data struktureret.

Partheepan Vijayamohan, AI-udviklingskonsulent

Generativ AI er ikke en revolution

I medier og samtaler kan man ofte høre generativ AI blive udråbt til en revolution i vores arbejdsliv og måske i forhold til at tackle de store samfundsudfordringer. 

Den opfattelse af generativ AI kan Partheepan Vijayamohan ikke tilslutte sig – i hvert fald ikke, når det gælder forbedring og effektivisering af den kommunale drift og service.

Den megen hype omkring generativ AI kan imidlertid være med til at åbne døre for andre løsninger med kunstig intelligens, mener han.

"Generativ AI er en isbryder til at få kunstig intelligens på dagsordenen og teknologien kan også gøre anvendelsen af andre AI-løsninger mere brugervenlig og nemmere tilgængelig," siger Partheepan Vijayamohan.

Maskinlæring i kamp mod vilde problemer

Det store potentiale ser Partheepan Vijayamohan i en anden del af kunstig intelligens – nemlig maskinlæringsdelen. 

"Vi har tonsvis af data i kommunerne, som vi ikke bruger i dag. Der kan jeg se stort potentiale, hvis vi kan få disse data struktureret og bruge dem til at lave fremskrivninger og forudsigelser inden for fx økonomi, sygefravær eller klima."

En del kommuner allerede har arbejdet med maskinlæring gennem flere år, men der er mange flere muligheder på området, mener Partheepan Vijayamohan.

"Det er ved hjælp af maskinlæring, at vi for alvor vil kunne rykke i forhold til økonomi og de store udfordringer – de vilde problemer – på det kommunale område de kommende år."

VIL DU VIDE MERE?

Du er velkommen til at kontakte:

Partheepan Vijayamohan
AI-udviklingskonsulent, Kalundborg Kommune

[email protected]