Se video: Innovationscafe om finansiering af innovation

Gense oplæg fra Innovationscafé om finansiering af innovation den 26. maj 2023. Christan Jentzsch, CO-PI, og Louise Brink Thomsen, Region Hovedstaden, gav et aktuelt indblik i, hvordan finansiering kan foregå i praksis – i udlandet og i Danmark.

Billede: Christian Jentzsch og Lene Krogh Jeppesen, begge CO-PI.

Hvor ligger de vilde svar på finansiering af innovation, der fremmer vilde løsninger?

Og hvor finder vi modet til også at bruge de penge, vi allerede har, på nye måder – i samarbejde, langsigtet, systemisk og missionsrettet?

Det satte CO-PI fokus på til Innovationscaféen med udgangspunkt i:

  • De nyeste tal fra Innovationsbarometeret – den nationale statistik om offentlig innovation.
  • Et smugkig på pointer fra en kommende rapport om finansiering af innovation.
  • To oplægsholdere med stor erfaring i, hvor kæden kører godt – og hvor den hopper af.

Gøre noget nyt, der skaber værdi

Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI, og vært i Innovationscaféen, indledte med at få definitionen af offentlig innovation på plads:

Offentlig innovation er at gøre noget nyt, der skaber værdi.

Definitionen er grundlaget for Innovationsbarometeret, den nationale statistik om offentlig innovation, som CO-PI udarbejder sammen med Danmarks Statistik.

→ Find tal og fakta i Innovationsbarometeret

Hvordan er den seneste innovation finansieret?

Tal fra Innovationsbarometeret viser, at de to største finansieringskilder til offentlig innovation er organisationernes egne budgetter og centrale midler inden for kommuner, regioner eller i staten.

Lene Krogh Jeppesen fortalte også, at tallene fra Innovationsbarometeret viser, at 13 procent af de offentlige innovationer faktisk er eksternt finansieret.

Det vil sige, at finansieringen er dækket af fonde, offentlige støtteordninger, af samarbejdspartnerne eller af finansiering fra udlandet.

Hvad gør de andre steder i Europa? 

Christian Jentzsch er finansieringsspecialist i CO-PI, hvor han arbejder med at skabe nye finansieringsmodeller til innovative offentlige indkøb.

Han tog i sit oplæg afsæt i helt ny en kortlægning af finansieringsmekanismer i europæiske lande, som CO-PI netop har foretaget.

Finansiering af innovative offentlige indkøb i Europa

Kortlægning af europæiske cases og et diskussionsoplæg

Læs mere og download

Kæden hopper af inden indkøbet

For alle landene i undersøgelsen gælder det, at finansieringsmekanismerne i høj grad er designet til at understøtte den prækommercielle fase – det vil sige udviklingsfasen, inden løsningen bliver taget i anvendelse.

Det kan være, bemærkede Christian Jentzsch, et problem for den offentlige sektor, da mange udviklingsprojekter strander, før de bliver indkøbt og implementeret – og dermed ikke skaber værdi for samfundet. 

Christian Jentzsch viste også eksempler forskellige på finansieringsmodeller fra Belgien, Norge og Estland, inden han afsluttede med at foreslå en ramme for finansiering af innovative offentlige indkøb i en dansk kontekst. 

Se oplæg med Christian Jentzsch:

Mange små pilotprojekter 

Louise Brink Thomsen, specialkonsulent og projektleder, innovative indkøb, Region Hovedstaden kunne kun nikke genkendende til problematikken med pilotprojekter.

Udfordringen er, at der bliver udviklet en prototype – uden at gevinsterne bliver realiseret, fordi der ikke er tænkt i indkøb, implementering og skalering fra starten.

Se oplæg med Louise Brink Thomsen:

Følg med efter sommerferien

Dette var den sidste Innovationscafé på denne side af sommerferien.

Næste række Innovationscaféer afholdes fra august og en gang om måneden frem til december 2023.

Tilmeld dig CO-PI's nyhedsbrev og følg med.

HVAD ER EN INNOVATIONSCAFÉ?

En Innovationscafé er et kort og uformelt format, hvor du både får inspirationsoplæg om et emne og mulighed for at netværke og have dialog i mindre grupper.

Efter en kort introduktion til dagens tema ved chefkonsulent i CO-PI Lene Krogh Jeppesen skyder to gæsteoplægsholdere caféen i gang med inspirationsoplæg.

I mindre grupper er der derefter dialog om vigtige pointer fra oplæggene og erfaring fra egen praksis samt opsamling på hvilke spørgsmål, det fortsat er vigtigt at få svar på.