Se video: Digital workshop om pulje til indkøb af velfærdsteknologi

Sammen med Erhvervsstyrelsen afholdt CO-PI den 2. juni 2023 en digital workshop om rammerne for en ny pulje til indkøb af velfærdsteknologi. Se eller gense oplæg fra den velbesøgte workshop.

Billede: Rikke Thorlund Haahr og Lene Krogh Jeppesen, begge CO-PI

Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse udmønter i en ny pulje 72 mio. kroner til indkøb, implementering og spredning af velfærdsteknologiske løsninger.

Pengene går til samarbejder mellem offentlige aktører, fx kommuner og regioner, og private virksomheder.

330 offentlige og private aktører havde tilmeldt sig den digitale workshop den 2. juni 2023 for at høre mere om formålet, ansøgningskriterierne og hvilke typer innovative samarbejder om udvikling af velfærdsteknologi, der kan blive omfattet af puljen. 

Workshoppen gav deltagerne svar på:

  • Hvad er innovative offentlige indkøb - og hvordan foregår de?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter er der, når vi tilpasser og implementerer velfærdsteknologiske løsninger?
  • Hvad skal ansøgere til puljen være opmærksomme på: Hvilke muligheder er der, og hvad kan der ikke søges midler til?

Gennemgik formål og kriterier for puljen

Efter en kort indledning af dagens vært, Lene Krogh Jeppesen, chefkonsulent i CO-PI, gennemgik Stine Vad Bovtrup, fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen, formålet med indsatsen og kriterierne for tildeling af midler fra puljen.

Stine Vad Bovtrup kom også ind på, hvad der sker fra annonceringen til deltagerne får tilsagn - og det videre projektforløb.

Se oplæg fra Stine Vad Bovtrup:

Hvilke aktiviteter kan der søges midler til?

Der kan ydes støtte til indkøb, implementering og skalering af velfærdsteknologiske løsninger inden for social-, ældre- og sundhedsområdet.

Desuden kan der ydes støtte til facilitering af SMV’ers adgang til specialiserede test-, udviklings- og demonstrationsfaciliteter som en del af implementerings- og skaleringsunderstøttelse.

Puljen kan også anvendes til kompetenceudvikling af medarbejdere både i SMV’er og i sundheds- og omsorgssektoren.

FAKTA OM PULJEN

Udmøntning: 72 mio. kr. i alt. Heraf 34 mio. kr. fra Regionalfonden, 20 mio. kr. fra Socialfonden Plus og 18 mio. kr. fra de decentrale erhvervsfremmemidler.

Støtteprocent: Varierer ml. maks. 55 pct og maks. 70 pct. afhængigt af geografisk fordeling (midler til Region Sjælland).

Projektperiode: Projekter kan modtage tilskud i op til tre år.

Målgruppe: SMV’er og iværksættere inden for velfærdsteknologi samt offentlige myndigheder, der har et ledelsesmæssigt forankret fokus på velfærdsteknologi.

Ansøgningsfristen til Erhvervsfremmebestyrelsen er den 22. august 2023 kl. 12.00. 

→ Læs mere på Erhvervsfremmebestyrelsens hjemmeside - ansøgningsmateriale og Q&A (erhvervsfremmebestyrelsen.dk)

Innovative indkøb og skalering af velfærdsteknologi

Rikke Thorlund Haahr fra CO-PI gennemgik, hvad der kendetegner et offentligt innovativt indkøb, og hvordan processen ser ud fra behovsafklaring til indkøb og implementering. 

Undervejs kom Rikke Thorlund Haahr også ind på, hvordan formålet med puljen kan ses i relation til indkøb og implementering. 

Se oplæg fra Rikke Thorlund Haahr:

Sparring og bistand fra CO-PI

CO-PI tilbyder bistand og individuelle sparringsforløb både før ansøgningen og efter et eventuelt støttetilsagn.

Tilbuddet er målrettet offentlige ansøgere, for eksempel kommuner og regioner, der overvejer at søge midler til at gennemføre et innovativt indkøb.

Læs pressemeddelelse: Ny pulje giver 72 mio. kroner til velfærdsteknologi, der frigiver tid hos pleje- og sundhedspersonale

VIL DU VIDE MERE?

Ansøgningsproces og kriterier:

Stine Vad Bovtrup, fuldmægtig i Erhvervsstyrelsen, [email protected] T:35 29 17 77

Innovative indkøb og offentlig-privat samarbejde:

Rikke Thorlund Haahr, chefkonsulent i CO-PI, [email protected] T:20 51 73 43

Christian Jentzch, finansieringsspecialist i CO-PI, [email protected] T: 61 81 27 79