Spredning af offentlig innovation

Publiceret: 2015 | Forfatter: David Hansen m.fl., Resonans A/S, Andreas Maaløe Jespersen, Roskilde Universitet

Når vi genbruger andres løsninger, kan vi spare udviklingsomkostninger, springe blindgyderne over og komme hurtigere frem til effekten. Og når vi deler vores egne løsninger med andre, kan vi bruge de andres erfaringer med at tilpasse og implementere løsningen til at gøre vores egen løsning endnu bedre. 

Denne rapport samler op på en række forskningsmæssige indsigter i, hvordan offentlig innovation spreder sig. Indsigterne giver anledning til nye spørgsmål, som vi stadig mangler svar på – blandt andet fordi der kun er forsket lidt i, hvordan innovation spreder sig i den offentlige sektor. Rapporten bygger derfor også på indsigter fra den private sektor.

Det får du svar på: 

  • Hvordan spredning sker mellem offentlige organisationer 
  • Hvad der hæmmer og fremmer spredning
  • Hvordan man kan understøtte spredning bedst mulig 

En af Center for Offentlig-Privat Innovations hovedopgaver er at understøtte, at gode løsninger spreder sig mellem kommunale, regionale og statslige arbejdspladser. 

Bestil trykt version

Ønsker du den trykte version, kan du bestille den gratis ved at udfylde formularen herunder: