Virksomheder og kommune udvikler fremtidens skoletoilet

Målgruppe: Elever der skal mindes om, at man skal huske at vaske hænder

Årstal: 2017

Værdi

Flere virksomheder, en skole og Vesthimmerlands Kommune er gået sammen om at udvikle en ny type skoletoiletter, der bl.a. skal gøre hygiejnen bedre og toiletterne mere brugervenlige. Andelen af elever, der vasker hænder efter at have været på toilettet, er efterfølgende steget fra 26 til 85 procent.

Før

I mange år har toiletforholdene på skolerne i Vesthimmerlands Kommune været utilfredsstillende. En rundspørge blandt elever, forældre og lærere fra 2014 viste, at mange elever syntes, at skoletoiletterne var ulækre. En del af eleverne undgik helt at bruge toiletterne. Det kan bl.a. føre til inkontinensproblemer og andre livsstilssygdomme.

Nu

Da Toppedalskolen i 2017 skulle renovere skolens toiletter, allierede skolen sig med udviklingsafdelingen i Vesthimmerlands Kommune, der tidligere havde arbejdet med velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet. Sammen med en række virksomheder gik de i gang med at udvikle fremtidens skoletoilet. De nye skoletoiletter stod klar i oktober 2017 og bygger på den nyeste digitale teknologi: Ud over berøringsfrie skyl, lydtætte bokse med ventilation og korrekt belysning er der bl.a. udviklet en hygiejneø med indbyggede skærme, der minder eleverne om, at man skal huske at vaske hænder. Håndvasken sker under berøringsfrie vandhaner, som tænder automatisk, og sensorer holder øje med, hvornår eleverne forlader toilettet. Sensorerne registrerer også aktivitetsniveauet i rummene, så rengøringspersonalet kan få besked om, hvornår der er behov for rengøring eller mere sæbe og toiletpapir. Hele rummet er holdt i glatte og rengøringsvenlige flader uden samlinger, og på dørene er der udskiftelige folier, som eleverne har udsmykket sammen med en lokal kunstner. Eleverne har også selv indtalt de stemmer, der bliver brugt til nudging – det venlige puf, som får eleverne til at gøre det rigtige. Løsningen har forbedret hygiejnen på skolens toiletter markant. Bl.a. er andelen af elever, der vasker hænder efter at have brugt toilettet, mere end tredoblet, og flere elever er nu glade for at bruge skolens toiletter. Lignende løsninger har fundet vej til Aarhus Kommune på foreløbig tre skoler.