Virtual Reality hjælper unge med social angst

VR-film (Virtual Reality) hjælper sårbare unge tilbage til hverdagen i Silkeborg Kommune. Den virtuelle verden giver mulighed for at træne dagligdagssituationer i trygge omgivelser og er skånsom for unge med angst. Det er samtidig tidsbesparende for medarbejderne, da transporttiden er skåret væk. Fem unge har indtil videre trænet med VR-brillen, hvoraf én nu er helt selvhjulpen og fire er blevet mere selvhjulpne.

De daglige gøremål i hverdagen, såsom at købe ind i supermarkedet, tage bussen eller gå på arbejde, er for psykisk sårbare unge ikke ligeså overkommelige som for andre. For personer med eksempelvis social angst er en tur i supermarkedet både skræmmende og uoverskuelig, fordi de skal begå sig blandt andre mennesker. Det har stor indvirkning på deres hverdag og livskvalitet.

Silkeborg Kommune har i et OPI (offentlig-privat innovationssamarbejde) med Innovation Silkeborg og TimeStory VR udviklet fire VR-film, hvor sårbare unge på botilbuddet H.C. Branners Vej – i trygge rammer – kan blive trænet i at gå i supermarkedet og udfordre angsten. Med VR-brillerne på kan de unge træne at stå i kø og blive mødt af kassemedarbejderen, men med nem mulighed for at afbryde forløbet, hvis det bliver for udfordrende. Når der trænes med VR-brillerne, er der en medarbejder med, som vælger filmens forløb ud fra de unges reaktioner, og som kan snakke med dem under træningen. Træningen med VR- brillerne er skånsom, idet den unge ikke er stresset og angst af sanseindtryk, allerede inden de er nået ned i supermarkedet. Ligeledes er det tidsbesparende og mere effektiv træning for både borger og medarbejder, da ’virkeligheden’ findes i det nærmeste, trygge samtalerum. Arbejdet med VR kræver ikke særlige kvalifikationer ud over viden om angst og kendskab til at arbejde med angsteksponering, og har man først filmene og VR-udstyret på plads, er det nemt at gå i gang. Efter de første otte gange i VR-universet begynder der som regel at ske store forandringer hos de unge. Silkeborg Kommune har efterfølgende udvidet med VR-film til træning i transport med bus for gøre de unge endnu mere selvhjulpne.

Rikke Bækgaard, funktionsleder på Botilbuddet H.C. Branners Vej, Silkeborg Kommune
rfb@silkeborg.dk