Designskole og kommune gør medicinen sikker for ældre

I samarbejde med Designskolen Kolding har Aalborg Kommune gennemført et projekt, der skal nedbringe antallet af utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinhåndtering på kommunens plejehjem. Projektet, der benytter sig af designmetoder, har bl.a. skabt større tryghed og haft en positiv effekt på forekomsten af utilsigtede hændelser.

I en travl hverdag opstår der fejl. Sådan er det også på plejehjemmene – her kaldes de utilsigtede hændelser. På landsplan vedrører en meget stor del af de utilsigtede hændelser, som sker i kommunerne, medicinhåndtering. Særligt glemt medicin er et stort problem. Der kan være mange forklaringer på, hvorfor medicin bliver glemt – netop derfor er det et komplekst problem at løse.

Projektet ”Design af Sikker Medicin” blev etableret i 2017 i et forsøg på at nedbringe antallet af utilsigtede hændelser i kategorien ”glemt medicin” på to plejehjem i Aalborg Kommune. Designere fra Designskolen Kolding planlagde og afholdt en række workshops for medarbejdere på de to plejehjem, hvor medarbejderne fik indblik i designprocesser og designtænkning. I fællesskab udviklede de også fem prototyper, der skulle afprøves i praksis. Heriblandt en ny type gummibakker, der gør det sværere at overse og glemme medicinen, nye mobile doseringsborde, der gør det lettere at holde overblikket og dosere, hvor det giver mening, og farvekodning af medicinskabe, som skaber orden og sikrer en mere systematisk indretning af skabene. Prototyperne er blevet testet i forskellige forløb og har alle haft en positiv effekt på en række niveauer, bl.a. personalets tryghed og overblik. Den foreløbige datagennemgang indikerer, at projektet også har haft positiv indvirkning på forekomsten af utilsigtede hændelser: Mens indberetningerne pga. et nyt indrapporteringssystem er steget med 108 procent pr. borger på andre plejehjem, er indberetningerne om glemt medicin på de to test-plejehjem steget med under 10 procent pr. borger. Prototyperne er nu implementeret på de to plejehjem og bliver i den kommende tid bredt ud til fem andre plejehjem i kommunen.

Hvis du vil genbruge løsningen, så kontakt:

Elsebeth Gerner Nielsen, rektor, Kolding Designskole
20 12 11 01, egn@dskd.dk

Tina Olsen, leder, Plejehjemmet Otiumgården
96 34 21 40, to-aeh@aalborg.dk

Jytte Glavind Pihl, leder, Mou Plejecenter
99 82 38 80, jygp-aeh@aalborg.dk

Mikkel Lerche, konsulent, Kvalitets- og Innovationsenheden, Aalborg Kommune
25 20 09 14, mle-aeh@aalborg.dk

Louise Weikop, kontorchef, Kvalitets- og Innovationsenheden, Aalborg Kommune
99 31 54 92, wei-aeh@aalborg.dk