ISBN: 978-87-999057-5-1

COI's strategiske ramme

Se Center for Offentlig Innovations strategiske ramme.

Dagsordenerne for offentlig innovation ændrer sig hurtigt, og de offentlige organisationers behov gør det samme. Derfor arbejder COI med en dynamisk strategisk ramme, der giver mulighed for justeringer.

De forskellige roller og arbejdsmetoder bidrager samlet til at opnå formålet om øget kvalitet og effektivitet i den offentlige sektor gennem innovation.

Se hele den strategiske ramme her.