MANDAT – Et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation

Vil I kickstarte – eller styrke – det politiske innovationsarbejde? Bestil brætspillet MANDAT.

Er du kommunal- eller regionspolitiker, og er du optaget af at give offentlig innovation bedre vilkår hos jer?

Så er MANDAT – Et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation noget for dig og dine folkevalgte kollegaer.

MANDAT er et brætspil, der muliggør fælles læring om den politiske rolle og ledelse af offentlige innovationsprocesser.

Hjælper med at finde innovative svar

Spillet skal hjælpe politikerne med at lede og støtte arbejdet med at finde innovative svar på komplekse velfærdsudfordringer. Samtidig tilbyder spillet et fælles sprog om offentlig innovation.

Offentlige ledere eller medarbejdere kan spille MANDAT som inspiration til jeres rolle og betydning for politikernes innovationsarbejde.

Vil du prøve dialogspillet MANDAT?

Tak fordi du eller I har lyst til at spille MANDAT. Det er vi rigtig glade for. Udfyld formularen herunder:

Hvorfor skal I eller jeres politikere spille MANDAT?

Med MANDAT får I:

 • Større fælles forståelse af, hvad politisk ledelse af innovations- og udviklingsprocesser er, og hvad det indebærer.
 • Inspiration til netop jeres politiske innovative lederskab, hvordan I kan sætte retning og ramme for arbejdet, og hvad der kan være væsentligt at gøre i starten af en proces, undervejs og ved processens afslutning.
 • Dialoger om, hvordan I som politikere kan håndtere nogle af de dilemmaer, der ofte dukker op undervejs i innovationsarbejdet.
 • Ideer til jeres konkrete innovationsarbejde i regioner og kommuner.

MANDAT giver ikke færdige svar på, hvordan I skal gå til innovation. Baseret på viden om centrale forhold, barrierer og styrker i innovationsarbejdet, tilbyder spillet til gengæld udforskende dialoger om, hvordan den politisk ledelse af offentlig innovation kan foregå – fra man står med en udfordring, man ikke kender løsningen på, og til man er klar til at implementere den nye løsning og hente gevinsten hjem.

Hvordan kan I spille MANDAT?

MANDAT er bygget op om en rammesættende opstart og tre faser i en innovationsproces:

Fase 1: Udforskning og problemforståelse.

Fase 2: Udvikling og tilpasning af nye løsninger.

Fase 3: Ibrugtagning og implementering.

Spillet tager udgangspunkt i en udfordring, som I selv står med, eller én som COI har lavet om grøn omstilling på transportområdet.

Alle spilvarianter kræver en spilstyrer. Det vil typisk være en af jeres administrative medarbejdere. MANDAT egner sig til grupper på op til syv personer. Er I flere end syv, anbefales det, at afsætte lidt ekstra tid, eller at spillerne inddeles i mindre grupper.

Kan tages i brug på flere måder 

MANDAT er et brætspil, der kan tages i brug på flere måder. I kan spille den version af MANDAT, der passer jer bedst

 • Afsæt 1½ time – og brug spillets opstartsmøde som
  inspiration til at sætte retning og rammer for jeres
  innovationsarbejde.
 • Afsæt 2½ timer – og koncentrér jer om at blive klogere
  på opstartsfasen samt den fase i innovationsprocessen,
  der bedst matcher jeres behov.
 • Afsæt 5 timer over en eller to dage – og få et godt
  fælles afsæt for at styrke fortroligheden i innovationsarbejdet
  fra start til slut.

Hvad er MANDAT baseret på?

MANDAT er baseret på CO-PI's viden om offentlig innovation og på spørgeskemaundersøgelse og samtaler med kommunal- og regionspolitikere. De viser, at kommunal- og regionspolitikerne er optagede af at tage en central rolle i offentlig innovation, men de dokumenterer også, at det kan være udfordrende politisk at stå i spidsen for en innovationsproces – både fordi man ikke kender løsningen på forhånd, og fordi der kan være stor forskel på, hvor fortrolige man er med innovationsprocesser.

Læs mere i publikationen ARENA – Når politisk ledelse skaber offentlig innovation, som kan findes på co-pi.dk/arena.