Forslagsskitser til praktikprogram

Praktikværten har ansvaret for i dialog med praktikanten at udarbejde et program for praktikforløbet. Det sikrer, at både ud og praktikanten får det ud af praktikforløbet, som I hver især ønsker.

Tænk gerne selv over, hvor og ift. hvilke opgaver I gerne vil have et par friske øjne på egen opgaveløsning og tænk dette ind ift. det program, der lægges for praktikforløbet.

En god og enkel måde at lægge et praktikprogram på er ved at kigge i kalenderen (både egen og kollegaernes) for at se hvilke aktiviteter, der allerede er planlagt og bruge det som udgangspunkt for planlægningen af praktikforløbet.

Husk, at der er nyttige råd og forslag til relevante spørgsmål i praktikguiden, som kan findes på www.coi.dk/ipraktik