Evaluering af Innovationspriserne og -dagen

Evaluering af Innovationspriserne og Innovationsdagen 2019

I COI er vi stærke fortalere for evaluering af innovation. Med et dokumenteret og klart billede af forløb, resultater og værdier indfriet af innovationsindsatserne, øges mulighederne for styring, læring og spredning betydeligt.

Sammen med COK er COI gået til arbejdet med innovationspriserne og Innovationsdagen som en innovationsproces. Vi vidste, hvad vi ville med priserne og dagen: At synliggøre og fejre det gode innovationsarbejde, der sker i den offentlige sektor. Men vi vidste ikke helt præcist hvordan. Det tog form undervejs.

Formålet med at evaluere Innovationspriserne og -dagen er både at uddrage læring til forbedring af innovationsindsatsen og at vurdere om de formål, som COI har haft med Innovationsdagen og -priserne er opfyldt. Innovationspriserne og –dagen har haft som overordnet formål at skabe synlighed om det gode offentlige innovationsarbejde, som vi ved foregår, og at fremme spredning af de gode innovative løsninger.

Med evalueringen undersøger vi også, om arbejdet har bidraget til 1) at få nye, men ikke så ”pralte af” løsninger frem i lyset, 2) at styrke netværk på tværs af sektorer og geografi og 3) flere stolte medarbejdere og offentlige arbejdspladser.