ISBN: 978-87-970954-0-9

COI's strategi

Læs Center for Offentlig Innovations strategi.

Center for Offentlig Innovation (COI) er et nationalt center, der blev etableret i 2014 i et samarbejde mellem regeringen, KL, Danske Regioner, FTF, OAO og Akademikerne med det formål at understøtte effektivitet og kvalitet i den offentlige sektor gennem innovation. COI er tværoffentligt finansieret via økonomiaftalerne mellem regeringen, KL og Danske Regioner.

COI arbejder for at få rammer og kompetencer i den offentlige sektor til at understøtte innovationsarbejdet, så indsatserne får større gennemslagskraft; for at opbygge innovationskapaciteten; for at understøtte systematisk spredning; og for at give beslutningstagere på alle niveauer let adgang til viden om offentlig innovation.

I økonomiaftalerne for 2019 blev regeringen, KL og Danske Regioner enige om at fastlægge en ny strategi for COI's funktion og arbejde, så COI's innovationsfaglighed rettes imod understøttelse af innovationsfokus i offentlig-privat samarbejde, herunder udbredelsen af mere velafprøvede teknologier og afprøvning af nye teknologier i den offentlige sektor.

Det er derfor aftalt, at COI udvikler særlige indsatser for at:

  • Understøtte innovationsfokus i den offentlige sektors samarbejde med den private sektor.
  • Bidrage til udbredelse af velafprøvede teknologiske løsninger og nye teknologier.