Offentlig-privat innovationssamarbejde: At skabe med virksomhederne

Samarbejde med private virksomheder om bedre løsninger. Det er offentlig-privat innovationssamarbejde – OPI.

Rikke Bastholm, direktør og indehaver af innovationsvirksomheden Innoba, der har specialiseret sig i OPI.

Foto: Rikke Bastholm er direktør og indehaver af innovationsvirksomheden Innoba, der har specialiseret sig i OPI. Hun har arbejdet med innovation i knap 20 år.

Danmark er et førende i forhold til at bruge offentlig-privat innovationssamarbejde – OPI – som innovationstilgang, hvor offentlige og private virksomheder i fællesskab udvikler innovative løsninger, der kan løse udfordringer i den offentlige sektor.

Det ser man bl.a. i Vesthimmerlands Kommune, hvor private virksomheder, en skole og kommunen er gået sammen om at udvikle en ny type skoletoiletter, der sikrer bedre hygiejne og større tryghed. Eller i Region Hovedstaden, hvor en ny app reducerer ventetiden, sikrer bedre information til patienter og sparer personalet tid.

Offentlig-privat innovationssamarbejde handler om at tage den private sektor med i udviklingsprocessen, forklarer Rikke Bastholm, direktør og indehaver af innovationsvirksomheden Innoba, der har specialiseret sig i OPI:

Rikke Bastholm, hvad er offentlig-privat innovationssamarbejde?

"Offentlig-privat innovationssamarbejde – eller OPI – er alle former for samarbejde mellem private virksomheder og offentlige organisationer om innovation. Det vil sige samarbejde om udvikling af produkter, løsninger eller services, som den offentlige sektor har brug for, og som private virksomhed kan bidrage med at levere eller nyskabe.

Den form for innovationssamarbejde kan være både værdifuldt og nødvendigt. Tag for eksempel en hospitalsseng: Hvis man skal bruge en ny type hospitalsseng, som ikke findes på markedet, kan det offentlige heller ikke købe den. Derfor kan der være behov for at udvikle sammen med private leverandører for at få det, man har behov for.

Det skete for eksempel, da Region Hovedstaden og Region Syddanmark fik brug for helt at nytænke tilgange til hospitalssenge for psykisk udsatte og udviklede en fuldstændig nytænkt psykiatriseng med en privat leverandør. Leverandøren sælger nu løsningen til andre offentlige institutioner i både i Danmark og udlandet.

På samme måde kan OPI i andre sammenhænge føre til nye og bedre løsninger og services i det offentlige."

Hvordan bliver OPI brugt som innovationstilgang?

"Grundlæggende er OPI en måde at innovere den offentlige sektor på ved at bruge services, produkter, inputs, viden og løsninger fra den private sektor. Gennem årene har OPI udviklet sig fra at være løse eksperimenter til en mere systematisk tilgang baseret på mangeårige erfaringer på feltet. Jeg plejer at sige, at der overordnet er fire tilgange til OPI, som offentlige myndigheder kan benytte sig af alt efter behov, og som er mere eller mindre forpligtende eller omfattende:

- OPI-mini, som har karakter af uforpligtende dialog og videnudveksling mellem private virksomheder og offentlige myndigheder.

- Eksplorativ OPI, som handler om sammen at undersøge og afprøve muligheder for nye løsninger. Her har man en udfordring, som man ikke helt ved hvad rummer, og som man ikke kender den præcise løsning på. Derfor indgår man eksperimentelle samarbejder med en eller flere private aktører om samudvikling af prototype og/eller test og tilpasning af nye produkter og services. Det er et gensidigt lærende og undersøgende projekt.

- Innovativt indkøb, hvor den offentlige sektor bruger sin indkøbsmuskel til at skabe forandringer. Her har man et konkret behov for en løsning, man gerne vil købe ind og implementere i skala, og man har – i hvert fald til en vis grad – også finansieringen på plads. Derfor tager man fat i markedet for at se, om man sammen med en eller flere virksomheder kan få udviklet den innovative løsning, som man inden for en overskuelig fremtid kan indkøbe og implementere.

- Strategisk OPI, som er længerevarende, strategiske innovationspartnerskaber mellem den offentlige myndighed og private virksomheder. Her bevæger man sig væk fra enkelt-projekter og tænker OPI mere grundlæggende strategisk i hele organisationen. Der kan også være tale om hel eller delvis outsourcing af opgaveløsning på nye måder.

Alle fire tilgange kan bruges efter behov, og det er ikke unormalt, at man på baggrund af erfaringer i et konkret projekt skifter spor undervejs. Innoba har i samarbejde med Københavns Kommunes Sundhedsforvaltning og med inputs fra Advokatselskabet Lundgrens udarbejdet en grundig vejledning, 'OPI Toget', til valg og gennemførelse af de forskellige typer OPI. Her kan man på en nem og overskuelig måde få et overblik over, hvad der virker, hvordan man gør, og hvad man skal være opmærksom på."

Foto: OPI er ifølge Rikke Bastholm en måde at innovere den offentlige sektor på ved at bruge services, produkter, inputs, viden og løsninger fra den private sektor.

Foto: OPI er ifølge Rikke Bastholm en måde at innovere den offentlige sektor på ved at bruge services, produkter, inputs, viden og løsninger fra den private sektor.

Hvordan virker offentlig-privat innovationssamarbejde bedst?

"OPI handler om at arbejde sammen med private virksomheder om at udvikle og teste nye innovative løsninger, der kan hjælpe i den offentlige sektor. Det skal man gøre der, hvor det giver mening. Sektorer som sundhedssektoren, ældreområdet, skoleområdet, transportområdet og i stigende grad miljøområdet har vist sig meget egnede til OPI. Men der kan også være andre muligheder. Det handler om at vurdere, om OPI giver mening som mulig løsningsmodel på ens eget område.

Rigtig meget i OPI handler om partnerskaber. Partnerskaber mellem offentlige og private virksomheder, men også partnerskaber internt på tværs af siloer i den offentlige sektor og partnerskaber mellem forskellige typer af leverandører, eksperter, forskere, mv. i den private sektor. Hvis man får alle vigtige fagligheder til at trække i samme retning, kan man nå utroligt langt med OPI.

Man skal i øvrigt ikke være så bange for at kaste sig ud i OPI. Der er masser af gode erfaringer, værktøjer og metoder, som kan hjælpe – også selvom man ikke har prøvet det før."

Hvornår kan man ikke bruge OPI som innovationstilgang?

"Medarbejdere i den offentlige sektor er utrolig kompetence og finder masser af innovative løsninger internt. Ikke alt er egnet til OPI. Men teknologi, varer, løsninger og viden fra private virksomheder har altid spillet sammen med offentlige institutioner. Alene i de danske regioner køber man ind for mere end 40 mia. kr. årligt. Den indkøbsmuskel og den generelle mulighed for videnudveksling og samudvikling på tværs af sektorer kan vi bruge til at finde vigtige nye løsninger til glæde for alle.

Hvis man overvejer OPI kan man lave en hurtig syretest, hvor man forholder sig til, om projektet giver mening for begge parter: Kan vi lave et fælles udviklingsmål, som giver mening både for den offentlige aktør og den private virksomhed? Er der både et velfærdsmæssigt potentiale for den offentlige aktør – og et kommercielt potentiale for den private aktør? 

Hvis de ting er opfyldt, er det sådan set kun fantasien, der sætter grænser, for der er så mange måder at gøre det på."

Hvad er værdien ved at bruge OPI?

"Værdien er, at man i den offentlige sektor får de løsninger, man har behov for, til at løse de udfordringer, man har nu og i fremtiden. Den offentlige sektor er nødt til at tænke nyt for at imødekomme de udfordringer, vi står overfor.

Ofte arbejder vi med et begreb, som vi kalder det velfærdsmæssige potentiale i OPI. Potentialet afhænger af projektet, men det kan være forbedringer for borgerne, forbedringer for medarbejderne, mere effektive arbejdsprocesser, bedre eller hurtigere offentlige ydelser – mulighederne er mange og varierer i forhold til formålet.

Man får også viden og inspiration fra nogen, der er helt uden for sektoren. Det kan være ideer, erfaring, best practice, eller andet, man kan lære af hinanden – og så får man jo det produkt eller den service, man ikke havde før, og som man mangler. I nogle tilfælde kan der også være meget store økonomiske effekter at hente. Så for den offentlige sektor er der store effektiviseringsgevinster og velfærdsforbedringer at hente i OPI.

For den private sektor er der et klart kommercielt potentiale i, at man langt bedre får udviklet det produkt eller den løsning, som rammer det offentlige marked rigtigt. Der er også et kæmpe eksportpotentiale i at udnytte muligheden for tætte samarbejder med en højt specialiseret offentlig sektor i Danmark og bruge det som springbræt for udvikling og test af værdiskabende løsninger, som andre også har brug for. Man får adgang til både offentlige kunder og slutbrugere, som man ellers ikke nemt kan få i tale. Der er masser af viden og værdi at hente for de private leverandører også."

Foto: Et OPI kan tage mange former. Her er det en ny regnvandsløsning i Frederiksberg Kommune, der er udviklet i et innovationspartnerskab.

Foto: Et OPI kan tage mange former. Her er det en ny regnvandsløsning i Frederiksberg Kommune, der er udviklet i et innovationspartnerskab.

Hvad skal man være opmærksom på?

"Man skal – som jeg har nævnt tidligere – altid overveje, om projektet egner sig til et offentlig-privat samarbejde, og om begge parter kan se en mening i det. Derudover skal man 1) ikke være bange for at kaste sig ud i det. Så er det heller ikke sværere eller mere farligt; 2) sørge for at sætte sig ind i feltet, så man ikke laver de samme begynderfejl, som alle mulige andre har lavet. For der er så meget erfaring på det her felt, at der ikke er grund til at opfinde den dybe tallerken forfra; og 3) måske starte i det små. Prøve det af i en skala, hvor det er nemt at lære og risikoen ikke er så stor, og få nogle erfaringer med det, inden man kører på den helt store klinge.

Ellers handler det bare om at komme i gang."

Rikke Bastholm er direktør og indehaver af innovationsvirksomheden Innoba, der har specialiseret sig i OPI. Hun har arbejdet med innovation og offentlig-privat innovationssamarbejde i knap 20 år. I 2012 stiftede hun Innoba.

-->