Kender du innovationstypen?

Hvem er de medarbejdere og ledere i den offentlige sektor, som arbejder for at skabe værdi på nye måder? Hvordan og hvorfor gør de, og hvad har de brug for andre? 

Mange arbejder med offentlig innovation, men de kan være svære at identificere, da kun de færreste kalder sig noget med 'innovation' i titlen.

De innovationsaktive er en mangfoldig skare og kan ikke skæres over én kam. Hvordan de arbejder med innovation, hvor meget innovation fylder i arbejdsdagen, deres funktion i organisationerne og hvor erfarne, de er, er forskelligt.

CO-PI har identificeret otte arketypiske aktører. En person kan rumme elementer af forskellige arketyper, og funktionen som innovationsaktiv følger ikke nødvendigvis de formelle titler. Snarere hænger det sammen med, hvor meget, hvordan og med hvilket ansvar, den enkelte er involveret i innovationsaktiviteter.

  • Acceleratoren
  • Ildsjælen
  • Konsulenten
  • Medspilleren
  • Missionæren
  • Strategen
  • Turisten
  • Politikeren

Læs mere om arketyperne på co-pi.dk/kender-du-innovationstypen og hent eller bestil dine arketypekort på co-pi.dk/viden-om/materialer/8-innovationsaktive-arketyper