Hvordan ser jeres innovationskapacitet ud?

Innovationshjulet - spillet om innovationskapacitet er et spil, som kan spilles i jeres afdeling eller blandt en mindre gruppe kollegaer, når I ønsker at sætte fokus på jeres innovationskapacitet. 

Spillet skaber refleksion og hjælper deltagerne med at sætte mål og planlægge handlinger indenfor de seks udvalgte temaer, som man skal arbejde med, når man vil øge innovationskapaciteten, f.eks. mindset, kompetencer, roller og organisering.

Igennem spillet bliver deltagerne desuden opmærksom på, at muligheden for at øge innovationskapaciteten er størst, når der sættes ind på flere niveauer: Innovationskapacitet handler nemlig ikke kun om den enkelte medarbejder og dennes (innovations)kompetencer, men handler i lige så høj grad om, hvordan medarbejderens afdeling og omgivende organisation muliggør innovationen. Innovationshjulet kan derfor med fordel spilles sammen som afdeling eller team og gerne på tværs af medarbejdere og ledere. 

Hvad kan Innovationshjulet hjælpe med?

Spillet hjælper jer med at få gode drøftelser om:

  • hvordan jeres innovationskapacitet ser ud nu
  • hvordan I ønsker jer, den skal se ud på sigt
  • hvordan I når frem til den ønskede innovationskapacitet

Hent Innovationshjulet på cfiaarhus.dk/innovationshjulet-spillet-om-innovationskapacitet