Hvor innovativ er din arbejdsplads?

Nu kan enhver politiker, offentlig leder eller medarbejder online besvare Innovationstesten på 10 min og se, hvor den enkeltes arbejdsplads placerer sig i innovationslandskabet. Dermed fås svar på for eksempel:

  • Hvilken slags innovation gennemføres – service, produkt, organisering eller…?
  • Hvilken værdi skabes – effektivitet, kvalitet, bedre borgerinddragelse eller…?
  • Hvad sætter processen i gang – økonomisk pres, politikere, medarbejdere eller…?
  • Hvad fremmer eller hæmmer innovationerne – lovgivning, borgere, økonomi eller…?
  • Hvordan ser organisationskulturen ud?

Sådan kan du bruge innovationstesten

I testen svarer du individuelt og anonymt på udvalgte spørgsmål fra Innovationsbarometeret for derefter at få genereret personspecifikt indhold, der viser hvor din arbejdsplads ligger placeret i forhold til landsgennemsnittet. Der produceres et dokument med grafikker, hvor dine svar sættes i forhold til landsgennemsnittet for en valgfri del af den offentlige sektor. Man vælger frit mellem 15 forskellige delsektorer, fx kommunal ældrepleje, regional sundhed eller statslig administration.

Prøv Innovationstesten på https://innovationstesten.dk