Gå i værktøjskassen til innovation

Københavns Universitet har udviklet en værktøjskasse til innovation og entreprenørskab, der indeholder beskrivelser og vejledninger til en lang række af de mest udbredte innovationsmetoder.

Værktøjskassen hjælper dig rundt om otte aspekter af innovation og entrepenørskab:

  • Gruppedynamik
  • Feltarbejde
  • Problemdefinering
  • Idégenerering
  • Idéudvælgelse
  • Konceptudvikling
  • Test & prototyping
  • Realisering

Værktøjskassen blev udviklet som en del af projektet Next Generation og blev redesignet i 2018 med henblik på at lancere et nyt forbedret design.

Gå på opdagelse i værktøjskassen til innovation på innovation.sites.ku.dk/metoder