Fælles sprog og fælles ramme med projektmodel

Socialforvaltningen i Københavns Kommune (SOF) har udviklet en projektmodel, der har til formål at styrke og udbrede projektarbejde i SOF. Med en fælles ramme for projektarbejdet kan de involverede nemmere samarbejde på tværs og sikre den løbende videndeling.


Projektmodellen dækker over fire faser, hvor der til hver fase er formuleret en række afklaringsspørgsmål, der skal styrke projektarbejdet. Dertil kommer ni styringsværktøjer, der hver
især er anvendelige afhængig af, hvilken fase man befinder sig i. De ni værktøjer er: Projektbeskrivelse, kommunikationsplan, interessentanalyse, risikoanalyse, business case, milepælsplan, forandringsteori, implementering og gevinstrealisering. Styringsværktøjerne kan udvælges og anvendes afhængigt af, hvad der giver mening i forhold til projektets omfang og karakter.