Efterspørg innovation gennem indkøb

Den offentlige sektors indkøbsdagsorden er et centralt område for offentlig-privat innovationssamspil.

CO-PI har produceret fire planlægningsværktøjer, der kan hjælpe dig, der arbejder med innovation i forbindelse med et offentligt indkøb eller udbud.

Når du anvender værktøjerne, bliver du trinvist guidet gennem ledelsesforankring, planlægning i forbindelse med opstart, behovskortlægning og markedsdialog.

  • Ledelsesforankring er et værktøj til inddragelse af topledelse, mellemledelse og politisk ledelse gennem hele innovationsprocessen.
  • Planlægningsværktøj til opstart kan anvendes til at sætte mål for en proces, beskrive strategier, identificere rammer, barrierer og ressourcer.
  • Behovskortlægning kan anvendes til en analyse af aktører, risici og forskellige behov. 
  • Værktøjet for markedsdialog kan støtte dig i planlægningen af dialog med leverandører både i forberedelsesfasen, undervejs og i forhold til at samle op på dialogen efterfølgende.

Hent planlægningsværktøjerne på co-pi.dk/viden-om/materialer/vaerktoejer-til-innovative-offentlige-indkoeb

Tænk skala ind fra start

De fire planlægningsværktøjer kan også bruges til at understøtte fællesoffentlig skalering af innovative indkøb. 

Skaleringsprocesser fokuserer på at skabe større innovationshøjde og skala, fordi flere offentlige aktører samles i dialog og udvikling med hinanden og markedet, inden der foretages et indkøb.

Læs mere om fællesoffentlige skaleringsprocesser på co-pi.dk/skaleringsproces