MANDAT - et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation

MANDAT er et brætspil, der muliggør fælles læring om den politiske rolle og ledelse af offentlige innovationsprocesser.

Spillet hjælper politikere med at lede og støtte arbejdet med at finde innovative svar på komplekse velfærdsudfordringer. Samtidig tilbyder spillet et fælles sprog om offentlig innovation. Offentlige ledere eller medarbejdere kan spille MANDAT som inspiration til deres rolle og betydning for politikernes innovationsarbejde.

Med MANDAT får I:

  • Større fælles forståelse af, hvad politisk ledelse af innovations- og udviklingsprocesser er, og hvad det indebærer.
  • Inspiration til netop jeres politiske innovative lederskab, hvordan I kan sætte retning og ramme for arbejdet, og hvad der kan være væsentligt at gøre i starten af en proces, undervejs og ved processens afslutning.
  • Dialoger om, hvordan I som politikere kan håndtere nogle af de dilemmaer, der ofte dukker op undervejs i innovationsarbejdet.
  • Ideer til jeres konkrete innovationsarbejde i regioner og kommuner.

MANDAT giver ikke færdige svar på, hvordan I skal gå til innovation. Baseret på viden om centrale forhold, barrierer og styrker i innovationsarbejdet, tilbyder spillet til gengæld udforskende dialoger om, hvordan den politisk ledelse af offentlig innovation kan foregå – fra man står med en udfordring, man ikke kender løsningen på, og til man er klar til at implementere den nye løsning og hente gevinsten hjem.

Bestil brætspillet MANDAT på co-pi.dk/MANDAT