Evaluering af offentlig innovation er oftest baseret på arbejdspladsens egne faglige vurderinger

Figuren viser hvilke elementer, der indgår i evaluering af offentlig innovation. Kategorien ”Undersøgelser blandt offentlige arbejdspladser” skyldes, at nogle offentlige arbejdspladser løser opgaver for andre offentlige arbejdspladser, og derfor kan bruge deres indspil i evaluering. Figuren bygger på spørgsmålet ”Angiv venligst om evalueringen af den seneste innovation omfatter…”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har evalueret den seneste innovation internt eller med ekstern bistand. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 9 %, der har svaret ”Andet”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=749.