Knap fire ud af ti offentlige innovationer er blevet evalueret

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er evalueret internt eller med ekstern bistand. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads evalueret den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi de 2 %, der har svaret ”Ved ikke” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.