TJEK OM DET VIRKER

39 %
af innovationerne i den offentlige sektor er blevet evalueret.

Åben illustration TJEK OM DET VIRKER Download illustration

Knap fire ud af ti offentlige innovationer er blevet evalueret

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er evalueret internt eller med ekstern bistand. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads evalueret den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi de 2 %, der har svaret ”Ved ikke” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

 

Åben illustration "Knap fire ud af ti offentlige innovationer er blevet evalueret" Download illustration

Evaluerede innovationer forsøges oftere delt med andre

Figuren viser, hvor ofte innovationer med forskellige grader af evaluering er forsøgt delt. Den samlede forskel på hvor ofte innovationer er forsøgt delt, er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Evaluerede innovationer forsøges oftere delt med andre" Download illustration

"I Center for Innovation i Aarhus indgår evaluering i arbejdet med udvikling. Vi arbejder meget iterativt og forsøger at integrere en evalueringssystematik i innovationsarbejdet. Det betyder, at vi løbende stopper op og evaluerer på den viden og læring, vi har opnået undervejs i projekterne. På den måde kan man bedre vurdere, om man skal revurdere løsningsmulighederne eller blive ved med at klø på i samme retning. Sådan får vi størst udbytte af både evaluering og innovation."

Åben citat fra Anne Vest, daglig leder, Center for Innovation, Aarhus og ITK Lab, Aarhus Kommune, DOKK1.

Anne Vest, daglig leder, Center for Innovation, Aarhus og ITK Lab, Aarhus Kommune, DOKK1.

Kontakt: 41 85 41 78
anvh@aarhus.dk

Case

Hurtig feedback skal styrke patienttilfredsheden

På Amager og Hvidovre Hospital har personalet altid adgang til dugfriske målinger af patienttilfredsheden, fordi de hver måned modtager omkring 3.000 udfyldte spørgeskemaer fra patienterne. Siden begyndelsen af 2015 har Region Hovedstaden nemlig indført Den løbende Patienttilfredshedsmåling i driften, som giver tidstro feedback fra patienterne.

Læs hele casen her

Hvad er formålet med evaluering af offentlig innovation?

Figuren viser formålene med evaluering af offentlig innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvad var de(t) vigtigste formål med evalueringen?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har evalueret den seneste innovation internt eller med ekstern bistand. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 5 %, der har svaret ”Andet”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=749.

Åben illustration "Hvad er formålet med evaluering af offentlig innovation?" Download illustration

Hvad er evaluering af offentlig innovation baseret på?

Figuren viser hvilke elementer, der indgår i evaluering af offentlig innovation. Kategorien ”Undersøgelser blandt offentlige arbejdspladser” skyldes, at nogle offentlige arbejdspladser løser opgaver for andre offentlige arbejdspladser, og derfor kan bruge deres indspil i evaluering. Figuren bygger på spørgsmålet ”Angiv venligst om evalueringen af den seneste innovation omfatter…”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har evalueret den seneste innovation internt eller med ekstern bistand. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 9 %, der har svaret ”Andet”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=749.

Åben illustration "Hvad er evaluering af offentlig innovation baseret på?" Download illustration

Case

Fem konkrete bundlinjer viser innovationens resultater

Københavns Kommunes Socialforvaltning har siden 2013 brugt fem konkrete bundlinjer under udviklingen og evalueringen af innovative projekter. På den måde er de i stand til at vurdere, om en ny løsning kan: 1) Forbedre produktiviteten, 2) Give bedre service, 3) Flugte med den politiske dagsorden, 4) Sikre retssikkerheden, 5) Styrke medarbejdertrivslen og organisationens innovationskapacitet.

Læs hele casen her

"Evaluering skal tænkes ind i starten, i midten og i slutningen af et innovationsprojekt. Det er ekstremt almindeligt først at tænke på evaluering, når deadline nærmer sig, og så er det for sent. Måske har man ikke engang fået samlet data på udgangspositionen, og så kan man ikke se, om man er kommet videre. Hvis man derimod fletter evaluering ind helt fra begyndelsen, rejser det spørgsmålet: Hvis det her bliver en succes, hvordan vil det så vise sig? Det betyder, at man kan snævre sin målsætning ind og bruge sin energi meget mere præcist."

Åben citat fra Peter Dahler-Larsen, professor og leder af Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt (CREME) ved Københavns Universitet.

Peter Dahler-Larsen, professor og leder af Center for Resultater, Evaluering, Måling og Effekt (CREME) ved Københavns Universitet.

Kontakt: 53 50 42 00
pdl@ifs.ku.dk

Besøg også...

Download og prøv Grønspættebogen

Med denne grønspættebog ønsker COI at understøtte, at evaluering bliver enklere, mere overkommelig og attraktiv for innovationsaktive i den offentlige sektor.

Gå til side