TJEK OM DET VIRKER

39 %
af innovationerne i den offentlige sektor er blevet evalueret.

Åben illustration TJEK OM DET VIRKER Download illustration

Knap fire ud af ti offentlige innovationer er blevet evalueret

Figuren viser, om arbejdspladsens seneste innovation er evalueret internt eller med ekstern bistand. Figuren bygger på spørgsmålet ”Har jeres arbejdsplads evalueret den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi de 2 %, der har svaret ”Ved ikke” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

 

Åben illustration "Knap fire ud af ti offentlige innovationer er blevet evalueret" Download illustration

Evaluerede innovationer forsøges oftere delt med andre

Figuren viser, hvor ofte innovationer med forskellige grader af evaluering er forsøgt delt. De ikke-evaluerede innovationer inkluderer her de tilfælde, hvor der er svaret "Ved ikke" til, om innovationen er evalueret.  Den samlede forskel på hvor ofte innovationer er forsøgt delt, er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Evaluerede innovationer forsøges oftere delt med andre" Download illustration

Case

Hurtig feedback skal styrke patienttilfredsheden

På Amager og Hvidovre Hospital har personalet altid adgang til dugfriske målinger af patienttilfredsheden, fordi de hver måned modtager omkring 3.000 udfyldte spørgeskemaer fra patienterne. Siden begyndelsen af 2015 har Region Hovedstaden nemlig indført Den løbende Patienttilfredshedsmåling i driften, som giver tidstro feedback fra patienterne.

Læs hele casen her

Formålet med evaluering af offentlig innovation er oftest læring til forbedring af indsatsen

Figuren viser formålene med evaluering af offentlig innovation. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvad var de(t) vigtigste formål med evalueringen?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har evalueret den seneste innovation internt eller med ekstern bistand. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 5 %, der har svaret ”Andet”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=749.

Åben illustration "Formålet med evaluering af offentlig innovation er oftest læring til forbedring af indsatsen" Download illustration

Evaluering af offentlig innovation er oftest baseret på arbejdspladsens egne faglige vurderinger

Figuren viser hvilke elementer, der indgår i evaluering af offentlig innovation. Kategorien ”Undersøgelser blandt offentlige arbejdspladser” skyldes, at nogle offentlige arbejdspladser løser opgaver for andre offentlige arbejdspladser, og derfor kan bruge deres indspil i evaluering. Figuren bygger på spørgsmålet ”Angiv venligst om evalueringen af den seneste innovation omfatter…”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har evalueret den seneste innovation internt eller med ekstern bistand. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren viser ikke de 9 %, der har svaret ”Andet”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=749.

Åben illustration "Evaluering af offentlig innovation er oftest baseret på arbejdspladsens egne faglige vurderinger" Download illustration

Case

Fem konkrete bundlinjer viser innovationens resultater

Københavns Kommunes Socialforvaltning har siden 2013 brugt fem konkrete bundlinjer under udviklingen og evalueringen af innovative projekter. På den måde er de i stand til at vurdere, om en ny løsning kan: 1) Forbedre produktiviteten, 2) Give bedre service, 3) Flugte med den politiske dagsorden, 4) Sikre retssikkerheden, 5) Styrke medarbejdertrivslen og organisationens innovationskapacitet.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: FIND VÆRDIEN, STYRK FORTÆLLINGEN

Kun fire ud af ti innovationer er evalueret, og det er ikke alle evalueringer, der er af lige høj kvalitet. Evaluering kan gøre os klogere på værdien af innovation og understøtte, at de gode løsninger spredes til andre arbejdspladser.

Gå til side

Værktøj

Førstehjælp til evaluering

Kom godt i gang med evaluering med hjælpepakken til dig, der skal evaluere innovative tiltag. Læs mere