SKAB NYT MED FRIVILLIGE

16 %
af de offentlige innovationer sker i samspil med frivillige foreninger.

Åben illustration SKAB NYT MED FRIVILLIGE Download illustration

Frivillige foreninger spiller en positiv rolle i en ud af seks offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor frivillige foreninger eller organisationer spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for frivillige foreninger i mindst ét af tre spørgsmål: Om frivillige foreninger har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang, om frivillige foreninger i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation og om der er samarbejdet med frivillige foreninger om den seneste innovation. De tre spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De tre delelementer summerer til mere end 16 %, fordi frivillige foreninger kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Frivillige foreninger spiller en positiv rolle i en ud af seks offentlige innovationer" Download illustration

Der skabes mange typer værdi når frivillige foreninger spiller en positiv rolle i offentlig innovation

Figuren viser, hvilke værdier arbejdspladsens seneste innovation har skabt, når frivillige foreninger spiller en positiv rolle for innovationen. Værdien borgerinddragelse opnås signifikant oftere, når frivillige foreninger spiller en positiv rolle for innovationen, mens der ikke ses en statistisk signifikant forskel på værdierne kvalitet, effektivitet, medarbejdertilfredshed og politiske mål ved et signifikansniveau på 0,05. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilken form for værdi har I alt i alt opnået med den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der skabes mange typer værdi når frivillige foreninger spiller en positiv rolle i offentlig innovation" Download illustration

Case

Borgere og frivillige foreninger giver tidligere øvelsesterræn nyt liv

I Randers har et tæt partnerskab mellem boligorganisation, kommune, Randers Produktionshøjskole og Naturstyrelsen udviklet et udsat naturområde og bl.a. skabt nye læringsmiljøer og løftet et nærtliggende boligområde. Lokale borgere og frivillige foreninger har haft en nøglerolle i processen, der især har bygget på borgerinddragelse og samskabelse.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Lad os løse et problem – ikke en opgave

Troels Boldt Rømer er formand for Ungdommens Røde Kors (URK). Foreningen indgår som frivillig organisation i mange forskellige former for samarbejder med offentlige arbejdspladser om løsning af konkrete problemer, og organisationen vægter værdier som handlekraft, ligeværdige fællesskaber og gode ung-til-ung-relationer højt. Læs ekspertens råd

Halvdelen af alle offentlige innovationer sker i eksternt samarbejde

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet internt, eksternt eller både internt og eksternt om arbejdspladsens seneste innovation. Procentandelene for internt og for eksternt samarbejde medregner ikke de arbejdspladser, der har samarbejdet både internt og eksternt. Internt samarbejde dækker over arbejdspladser, der har samarbejdet med andre arbejdspladser inden for egen kommune, region eller ministerområde, mens eksternt samarbejde dækker over de arbejdspladser, der har samarbejdet men mindst én ekstern samarbejdspartner, fx offentlige arbejdsplader uden for egen kommune/region/ministerområde, borgere eller private virksomheder. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der hverken har samarbejdet internt eller eksternt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Halvdelen af alle offentlige innovationer sker i eksternt samarbejde" Download illustration

Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation

Figuren viser hvilke eksterne samarbejdspartnere offentlige arbejdspladser har samarbejdet med om arbejdspladsens seneste innovation. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de arbejdspladser, der kun har samarbejdet internt eller slet ikke samarbejdet om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Der samarbejdes med mange forskellige eksterne aktører om offentlig innovation " Download illustration

Case

Frivillige vågekoner letter den sidste tid

Ingen skal tilbringe de sidste timer af livet uden medmenneskeligt nærvær og omsorg. Sådan lyder målsætningen for de frivillige vågekoner i Røde Kors’ vågetjenester. Idéen stammer oprindeligt fra Bornholm, men er nu udbredt til resten af landet, hvor vågekoner og -mænd rykker ud for at sidde hos de døende – en opgave, plejepersonale og pårørende ikke altid selv kan overkomme.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download CO-PI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er CO-PI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Case

Frivillige akuthjælpere redder liv på Langeland

Hvis en borger får hjertestop på Langeland, er hjælpen altid tæt på. Omkring 200 frivillige i Langeland Hjertestarterforening er hele døgnet klar til at rykke ud med en af øens 102 hjertestartere under armen. Hjælperne får direkte besked fra vagtcentralen og når typisk frem på ca. fire minutter. I første halvår af 2016 har de genoplivet fire langelændere.

Læs hele casen her

Værktøj

Find råd og viden om samarbejde med frivillige foreninger

Center for Frivilligt Socialt Ansvar har samlet 50 rådgivningsguider, værktøjer og øvelser, faktaguider og videoguider, som giver dig svar på spørgsmål om f.eks. love og regler, bestyrelsesarbejde, udvikling og samarbejde med frivillige og foreninger. Læs mere