SKAB NYT MED FRIVILLIGE

16 %
af de offentlige innovationer sker i samspil med frivillige foreninger.

Åben illustration SKAB NYT MED FRIVILLIGE Download illustration
Case

Borgere og frivillige foreninger giver tidligere øvelsesterræn nyt liv

I Randers har et tæt partnerskab mellem boligorganisation, kommune, Randers Produktionshøjskole og Naturstyrelsen udviklet et udsat naturområde og bl.a. skabt nye læringsmiljøer og løftet et nærtliggende boligområde. Lokale borgere og frivillige foreninger har haft en nøglerolle i processen, der især har bygget på borgerinddragelse og samskabelse.

Læs hele casen her

Det siger eksperten

Lad os løse et problem – ikke en opgave

Troels Boldt Rømer er formand for Ungdommens Røde Kors (URK). Foreningen indgår som frivillig organisation i mange forskellige former for samarbejder med offentlige arbejdspladser om løsning af konkrete problemer, og organisationen vægter værdier som handlekraft, ligeværdige fællesskaber og gode ung-til-ung-relationer højt. Læs ekspertens råd
Case

Frivillige vågekoner letter den sidste tid

Ingen skal tilbringe de sidste timer af livet uden medmenneskeligt nærvær og omsorg. Sådan lyder målsætningen for de frivillige vågekoner i Røde Kors’ vågetjenester. Idéen stammer oprindeligt fra Bornholm, men er nu udbredt til resten af landet, hvor vågekoner og -mænd rykker ud for at sidde hos de døende – en opgave, plejepersonale og pårørende ikke altid selv kan overkomme.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download CO-PI's håndbog om innovative samarbejder

NYT SAMMEN BEDRE er CO-PI's håndbog om innovative samarbejder i den offentlige sektor. Bogen er en håndbog til dig, der gerne vil skabe nye resultater i den offentlige sektor gennem samarbejde.

Gå til side

Case

Frivillige akuthjælpere redder liv på Langeland

Hvis en borger får hjertestop på Langeland, er hjælpen altid tæt på. Omkring 200 frivillige i Langeland Hjertestarterforening er hele døgnet klar til at rykke ud med en af øens 102 hjertestartere under armen. Hjælperne får direkte besked fra vagtcentralen og når typisk frem på ca. fire minutter. I første halvår af 2016 har de genoplivet fire langelændere.

Læs hele casen her

Værktøj

Find råd og viden om samarbejde med frivillige foreninger

Center for Frivilligt Socialt Ansvar har samlet 50 rådgivningsguider, værktøjer og øvelser, faktaguider og videoguider, som giver dig svar på spørgsmål om f.eks. love og regler, bestyrelsesarbejde, udvikling og samarbejde med frivillige og foreninger. Læs mere