Kommunikationsinnovation skaber dobbelt så ofte borgerinddragelse

Figuren viser, hvor ofte der er skabt borgerinddragelse, når kommunikationsinnovation er en del af innovationen, sammenlignet med hvor ofte der er skabt borgerinddragelse, når kommunikationsinnovation ikke er en del af innovationen. Innovationer, hvor kommunikationsinnovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som kommunikationsinnovation. Forskellen på hvor ofte der er skabt borgerinddragelse er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.