Kommunikationsinnovation indgår i fire ud af ti offentlige innovationer

Figuren viser, hvor ofte kommunikationsinnovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på" eller har valgt kommunikationsinnovation som ét af flere svar (sammen med produktinnovation, serviceinnovation og/eller proces- og organisatorisk innovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.