SKAB NY DIALOG

40 %
af innovationerne i den offentlige sektor fornyer kommunikationen

Åben illustration SKAB NY DIALOG Download illustration

Kommunikationsinnovation indgår i fire ud af ti offentlige innovationer

Figuren viser, hvor ofte kommunikationsinnovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede måder at kommunikere med omverdenen på" eller har valgt kommunikationsinnovation som ét af flere svar (sammen med produktinnovation, serviceinnovation og/eller proces- og organisatorisk innovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Kommunikationsinnovation indgår i fire ud af ti offentlige innovationer" Download illustration

Kommunikationsinnovation skaber dobbelt så ofte borgerinddragelse

Figuren viser, hvor ofte der er skabt borgerinddragelse, når kommunikationsinnovation er en del af innovationen, sammenlignet med hvor ofte der er skabt borgerinddragelse, når kommunikationsinnovation ikke er en del af innovationen. Innovationer, hvor kommunikationsinnovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som kommunikationsinnovation. Forskellen på hvor ofte der er skabt borgerinddragelse er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

 

Åben illustration "Kommunikationsinnovation skaber dobbelt så ofte borgerinddragelse" Download illustration

Case

Tandlæge har knækket kurven for udeblivelser

Mange kommuner kæmper med udeblivelser til tandlægeaftaler. Ved at sende en SMS og bede borgerne om selv at ringe og bestille tid har Ishøj Kommunale Tandpleje knækket kurven og halveret antallet af udeblivelser.

Læs hele casen her

Besøg også...

Find flere gode eksempler i CO-PI's casesamling

Serviceinnovationer, medarbejderdrevne innovationer, innovationer skabt i samarbejde: Lad dig inspirere af mere end 60 gode eksempler på offentlig innovation fra hele landet.

Gå til side

Case

Billedkort hjælper demente til at udtrykke deres ønsker

For at lette demente beboeres vanskeligheder ved at udtrykke deres behov, har to plejehjem i Halsnæs og Helsingør kommune indført samtalemetoden Talking Mats. Den forbedrede dialog med personalet giver større medbestemmelse i dagliglivet og højere livskvalitet.

Læs hele casen her