SKAB GRUNDLAG FOR INNOVATION

86 %
af offentlige arbejdspladser er enige i, at de anderkender personer, der kommer med idéer, som ikke kan bruges.