Innovationsarbejde handler ofte om proces- og organisatorisk innovation

Figuren viser, hvilke typer innovation, der indgår i det seneste innovationsarbejde. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation var det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads?”. Spørgsmålet er kun stillet til arbejdspladser, der ikke har indført en innovation i perioden 2018-2019, men som har udført innovationsarbejde, der (endnu) ikke har ført til en innovation. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=111.