En ud af fire arbejdspladser, der ikke har indført en innovation, har arbejdet med udvikling af innovation

Figuren viser, om arbejdspladser, der ikke har indført en innovation i perioden 2018-2019 har arbejdet med udvikling af innovation i samme periode. Figuren bygger på spørgsmålet ”Vi har registreret dit svar om, at ingen innovation er taget i brug. Men har der været udvikling af innovationer i gang i perioden 2018-2019?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der ikke har indført en innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 23 %, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=394.