Offentlige arbejdspladser har gode forudsætninger for at arbejde med innovation

Figuren viser, i hvor høj grad offentlige arbejdspladser er enige eller uenige i en række udsagn om arbejdspladsen. Procentandelen til højre viser den samlede procentandel, der har svaret ”Helt enig” og ”Delvist enig”, mens procenterne til venstre omvendt viser den samlede procentandel, der har svaret ”Helt uenig” og ”Delvist enig”. Procentandelene summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og  ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.