SKAB GRUNDLAG FOR INNOVATION

86 %
af offentlige arbejdspladser er enige i, at de anderkender personer, der kommer med idéer, som ikke kan bruges.

Åben illustration SKAB GRUNDLAG FOR INNOVATION Download illustration

Offentlige arbejdspladser har gode forudsætninger for at arbejde med innovation

Figuren viser, i hvor høj grad offentlige arbejdspladser er enige eller uenige i en række udsagn om arbejdspladsen. Procentandelen til højre viser den samlede procentandel, der har svaret ”Helt enig” og ”Delvist enig”, mens procenterne til venstre omvendt viser den samlede procentandel, der har svaret ”Helt uenig” og ”Delvist enig”. Procentandelene summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og  ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.

Åben illustration "Offentlige arbejdspladser har gode forudsætninger for at arbejde med innovation" Download illustration

Innovative arbejdspladser er mere risikovillige end arbejdspladser, der ikke har indført innovation

Figuren viser, i hvor høj grad offentlige arbejdspladser er enige eller uenige i, at de gerne går nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej – alt efter om arbejdspladsen har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019 eller ej. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn om jeres arbejdsplads?” med underspørgsmålet ”Vi går gerne nye veje, selvom der er risiko for, at det er den forkerte vej”. Procentandelene til højre viser de samlede procentandele, der har svaret ”Helt enig” og ”Delvist enig”, mens procenterne til venstre omvendt viser de samlede procentandele, der har svaret ”Helt uenig” og ”Delvist enig”. Den samlede forskel er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Procentandelene summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=2.271.

Åben illustration "Innovative arbejdspladser er mere risikovillige end arbejdspladser, der ikke har indført innovation" Download illustration

Case

En samlet strategi baner vejen for innovation

Siden 2011 har Ringkøbing-Skjern Kommune arbejdet med en innovationsstrategi, der fokuserer på at drage fordel af medarbejdernes motivation til at komme med nye løsninger til driften. Det har både løftet ledernes evne til at lede innovation og gjort det nemmere for medarbejdere at få deres gode ideer omsat.

Læs hele casen her

En ud af fire arbejdspladser, der ikke har indført en innovation, har arbejdet med udvikling af innovation

Figuren viser, om arbejdspladser, der ikke har indført en innovation i perioden 2018-2019 har arbejdet med udvikling af innovation i samme periode. Figuren bygger på spørgsmålet ”Vi har registreret dit svar om, at ingen innovation er taget i brug. Men har der været udvikling af innovationer i gang i perioden 2018-2019?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der ikke har indført en innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i figuren summerer ikke til 100 %, da figuren ikke viser de 23 %, der har svaret ”Ved ikke”. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=394.

Åben illustration "En ud af fire arbejdspladser, der ikke har indført en innovation, har arbejdet med udvikling af innovation" Download illustration

Innovationsarbejde handler ofte om proces- og organisatorisk innovation

Figuren viser, hvilke typer innovation, der indgår i det seneste innovationsarbejde. Figuren bygger på spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation var det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads?”. Spørgsmålet er kun stillet til arbejdspladser, der ikke har indført en innovation i perioden 2018-2019, men som har udført innovationsarbejde, der (endnu) ikke har ført til en innovation. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=111.

Åben illustration "Innovationsarbejde handler ofte om proces- og organisatorisk innovation" Download illustration

Case

Idéklinikken gør gode ideer til virkelighed

Siden 2009 har innovationsenheden Idéklinikken i Region Nordjylland indsamlet og vurderet flere hundrede ideer fra medarbejdere og borgere. Ud af dem bliver godt en femtedel videreudviklet til innovative projekter, der skal forbedre driften af det sundhedsfaglige område.

Læs hele casen her

Værktøj

Hvordan ser jeres innovationskapacitet ud?

CFIA har udviklet spillet Innovationshjulet, som I kan spille i jeres afdeling eller blandt en mindre gruppe kollegaer, når I ønsker at sætte fokus på jeres innovationskapacitet. Læs mere
Case

Innovationskultur på skemaet i Vejles sommerskole

Vejle Kommune har siden 2013 hvert år inviteret medarbejderne til en innovationssommerskole, der nu har haft 1.200 medarbejdere på skolebænken. Det skaber en åben organisationskultur, hvor medarbejdere fra alle slags arbejdspladser får lyst til at bidrage til innovationen.

Læs hele casen her