SAMARBEJD MED ANDRE

69 %
af de offentlige innovationer er sket i samarbejde med en eller flere eksterne samarbejdspartnere.