Der samarbejdes oftest om udvikling eller tilpasning af en løsning

Figuren viser i hvilke faser samarbejde om offentlig innovation foregår. Figuren bygger på spørgsmålet: ”Hvilke faser af innovationsarbejdet var jeres samarbejdspartner(e) involveret i?” og arbejdspladserne har svaret for hver af de samarbejdspartnere, som de angav i det foregående spørgsmål. Procentandelene viser for hver arbejdsplads, om arbejdspladsen har samarbejdet med en eller flere samarbejdspartnere i den specifikke fase. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har samarbejdet med nogen om den seneste innovation. Procentandelene i figuren summerer til mere end 100 %, fordi arbejdspladserne har haft mulighed for at vælge flere svarmuligheder. Figuren ikke viser de 8 %, der har svaret ”Anden slags samarbejde” eller de 7 %, der har svaret ”Ved ikke” til spørgsmålet. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.334.