Tværoffentligt samarbejde sker oftest inden for samme sektor

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet om den seneste innovation med offentlige arbejdspladser uden for egen organisation hhv. inden for egen sektor og på tværs af sektorer. Samme sektor er fx kommunale arbejdspladser, der samarbejder med kommunale arbejdspladser i en anden kommune, men medregner ikke samarbejde med andre kommunale arbejdspladser i samme kommune. Samarbejde på tværs af sektor er fx over regionale arbejdspladser, der samarbejder med statslige arbejdspladser. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der ikke har samarbejdet tværoffentligt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.