Halvdelen af alle innovationer i den offentlige sektor sker i eksternt samarbejde

Figuren viser andelen af offentlige arbejdspladser, der har samarbejdet internt, eksternt eller både internt og eksternt om arbejdspladsens seneste innovation. Internt samarbejde = samarbejde med andre arbejdspladser inden for egen kommune, region eller ministerområde, mens eksternt samarbejde = samarbejde med mindst én ekstern samarbejdspartner. Figuren bygger på spørgsmålet ”Samarbejdede jeres arbejdsplads med nogle af de følgende om den seneste innovation?”. Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Andelene i figuren summerer ikke til 100 %, fordi figuren ikke viser de arbejdspladser, der hverken har samarbejdet internt eller eksternt om den seneste innovation. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.