Ny lovgivning virker ofte fremmende for offentlige innovationer igangsat af netop ny lovgivning

Figuren viser, hvor ofte ny lovgivning og nationalt fastsatte krav virker hæmmende og fremmende, når innovationen er igangsat pga. ny lovgivning og nationalt fastsatte krav, sammenlignet med hvor ofte ny lovgivning og nationalt fastsatte krav virker hæmmende og fremmende, når innovationen ikke er igangsat pga. ny lovgivning og nationalt fastsatte krav. Den samlede forskel på hvor ofte ny lovgivning og nationalt fastsatte krav virker hæmmende og fremmende er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.