Ny lovgivning og nationalt fastsatte krav spiller en positiv rolle i fire ud af ti offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor nye love og nationalt fastsatte politiske krav spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for nye love og nationalt fastsatte politiske krav i mindst ét af to spørgsmål: Om nye love og nationalt fastsatte politiske krav har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om nye love og nationalt fastsatte politiske krav i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 39 %, fordi nye love og nationalt fastsatte politiske krav kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.