Samarbejde sker oftere når politikere spiller en positiv rolle i offentlig innovation

Figuren viser, hvor ofte der er samarbejdet med en eller flere samarbejdspartnere om innovationen, når den nærmeste politiske ledelse spiller en positiv rolle, sammenlignet med hvor ofte der er samarbejdet med en eller flere samarbejdspartnere om innovationen, når den nærmeste politiske ledelse ikke spiller en rolle. Forskellen på hvor ofte der er samarbejdet er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.