I mere end fire ud af ti innovationer spiller den nærmeste politiske ledelse en positiv rolle

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor den nærmeste politiske ledelse spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for den nærmeste politiske ledelse i mindst ét af to spørgsmål: Om den nærmeste politiske ledelse har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om den nærmeste politiske ledelse i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 43 %, fordi den nærmeste politiske ledelse kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.