SÆT POLITISK RETNING

59 %
af de offentlige innovationer spiller politikere eller lovgivning en positiv rolle i.

Åben illustration SÆT POLITISK RETNING Download illustration

I mere end fire ud af ti innovationer spiller den nærmeste politiske ledelse en positiv rolle

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor den nærmeste politiske ledelse spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for den nærmeste politiske ledelse i mindst ét af to spørgsmål: Om den nærmeste politiske ledelse har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om den nærmeste politiske ledelse i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 43 %, fordi den nærmeste politiske ledelse kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "I mere end fire ud af ti innovationer spiller den nærmeste politiske ledelse en positiv rolle" Download illustration

Samarbejde sker oftere når politikere spiller en positiv rolle i offentlig innovation

Figuren viser, hvor ofte der er samarbejdet med en eller flere samarbejdspartnere om innovationen, når den nærmeste politiske ledelse spiller en positiv rolle, sammenlignet med hvor ofte der er samarbejdet med en eller flere samarbejdspartnere om innovationen, når den nærmeste politiske ledelse ikke spiller en rolle. Forskellen på hvor ofte der er samarbejdet er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Samarbejde sker oftere når politikere spiller en positiv rolle i offentlig innovation" Download illustration

Case

Politikere og brugere former Fremtidens Operationsstue

Når Nyt OUH (Odense Universitetshospital) står færdigt, skal 52 operationsstuer være klar til klinisk drift. Fremtidens Operationsstue indrettes og bestykkes med samme inventar og grundudstyr på tværs af kirurgiske specialer. Standardiseringen af operationsstuerne skal være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø, effektiv drift og effektive patientforløb. Politikerne i Region Syddanmarks Anlægs- og Innovationsudvalg har fulgt projektet tæt og bl.a. bidraget til at sikre rammerne for brugerinddragelse og -test.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: FORNYELSE FRA OVEN

Politikerne kan noget, ingen andre kan. De kan sætte de overordnede politiske rammer og sætte ambitiøse politiske mål – også de innovative af slagsen. Det handler denne publikation om.

Gå til side

Ny lovgivning og nationalt fastsatte krav spiller en positiv rolle i fire ud af ti offentlige innovationer

Figuren viser andelen af offentlige innovationer, hvor nye love og nationalt fastsatte politiske krav spiller en positiv rolle. Procentandelen dækker over de arbejdspladser, der har angivet en positiv rolle for nye love og nationalt fastsatte politiske krav i mindst ét af to spørgsmål: Om nye love og nationalt fastsatte politiske krav har været en af årsagerne til, at den seneste innovation blev sat i gang og om nye love og nationalt fastsatte politiske krav i nogen eller i høj grad fremmede den seneste innovation. De to spørgsmål er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. De to delelementer summerer til mere end 39 %, fordi nye love og nationalt fastsatte politiske krav kan have spillet en positiv rolle for innovationen på mere end én måde. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Ny lovgivning og nationalt fastsatte krav spiller en positiv rolle i fire ud af ti offentlige innovationer" Download illustration

Ny lovgivning virker ofte fremmende for offentlige innovationer igangsat af netop ny lovgivning

Figuren viser, hvor ofte ny lovgivning og nationalt fastsatte krav virker hæmmende og fremmende, når innovationen er igangsat pga. ny lovgivning og nationalt fastsatte krav, sammenlignet med hvor ofte ny lovgivning og nationalt fastsatte krav virker hæmmende og fremmende, når innovationen ikke er igangsat pga. ny lovgivning og nationalt fastsatte krav. Den samlede forskel på hvor ofte ny lovgivning og nationalt fastsatte krav virker hæmmende og fremmende er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Ny lovgivning virker ofte fremmende for offentlige innovationer igangsat af netop ny lovgivning" Download illustration

Case

Politikere tænkte nyt og fik flygtninge i beskæftigelse

I Hedensted besluttede borgmester Kirsten Terkilsen(V) sammen med byrådet at arbejde målrettet for at få flere flygtninge i job. De lavede en task-force i 2015 og gennem tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og med lokale virksomheder lykkedes det at få flere flygtninge i job eller i indsatser, som fik flygtninge til at nærme sig enten beskæftigelse eller uddannelse.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download CO-PI's publikation om politisk ledelse

ARENA samler ny viden og peger på nye indsigter om politikernes rolle i offentlig innovation. Du får samtidig inspiration fra politikere og eksperter til, hvordan nogle af udfordringerne i det politisk ledede innovationsarbejde kan imødekommes og overkommes.

Gå til side

Værktøj

MANDAT - et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation

Vil I kickstarte – eller styrke – det politiske innovationsarbejde? Prøv brætspillet MANDAT. Læs mere