SÆT POLITISK RETNING

59 %
af de offentlige innovationer spiller politikere eller lovgivning en positiv rolle i.

Åben illustration SÆT POLITISK RETNING Download illustration
Case

Politikere og brugere former Fremtidens Operationsstue

Når Nyt OUH (Odense Universitetshospital) står færdigt, skal 52 operationsstuer være klar til klinisk drift. Fremtidens Operationsstue indrettes og bestykkes med samme inventar og grundudstyr på tværs af kirurgiske specialer. Standardiseringen af operationsstuerne skal være med til at understøtte et godt arbejdsmiljø, effektiv drift og effektive patientforløb. Politikerne i Region Syddanmarks Anlægs- og Innovationsudvalg har fulgt projektet tæt og bl.a. bidraget til at sikre rammerne for brugerinddragelse og -test.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download udgivelsen: FORNYELSE FRA OVEN

Politikerne kan noget, ingen andre kan. De kan sætte de overordnede politiske rammer og sætte ambitiøse politiske mål – også de innovative af slagsen. Det handler denne publikation om.

Gå til side

Case

Politikere tænkte nyt og fik flygtninge i beskæftigelse

I Hedensted besluttede borgmester Kirsten Terkilsen(V) sammen med byrådet at arbejde målrettet for at få flere flygtninge i job. De lavede en task-force i 2015 og gennem tværfagligt samarbejde på tværs af kommunens forvaltninger og med lokale virksomheder lykkedes det at få flere flygtninge i job eller i indsatser, som fik flygtninge til at nærme sig enten beskæftigelse eller uddannelse.

Læs hele casen her

Besøg også...

Download CO-PI's publikation om politisk ledelse

ARENA samler ny viden og peger på nye indsigter om politikernes rolle i offentlig innovation. Du får samtidig inspiration fra politikere og eksperter til, hvordan nogle af udfordringerne i det politisk ledede innovationsarbejde kan imødekommes og overkommes.

Gå til side

Værktøj

MANDAT - et dialogspil om politisk ledelse af offentlig innovation

Vil I kickstarte – eller styrke – det politiske innovationsarbejde? Prøv brætspillet MANDAT. Læs mere