OVERKOM BARRIERER

83 %
af de offentlige innovationer er fremmet af medarbejderne.