Innovationsarbejde er ofte fremmet af medarbejderne og samarbejde på tværs

Figuren viser, i hvor høj grad en række faktorer fremmede eller hæmmede det seneste innovationsarbejde. Spørgsmålet er kun stillet til arbejdspladser, der ikke har indført en innovation i perioden 2018-2019, men som har udført innovationsarbejde, der (endnu) ikke har ført til en innovation. Spørgsmålet er stillet med formuleringen: ”Tænk konkret på det seneste innovationsarbejde på jeres arbejdsplads: Hvilke faktorer fremmede eller hæmmede innovationsprocessen?”. Procentandelene i hver bjælke summerer ikke til 100 %, fordi svarene ”Ved ikke” og ”Ikke relevant” er udeladt. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=111.