OPFIND ET PRODUKT

22 %
af de offentlige innovationer tager nye produkter i brug

Åben illustration OPFIND ET PRODUKT Download illustration

Produktinnovation indgår i en ud af fem innovationer i den offentlige sektor

Figuren viser, hvor ofte produktinnovation er en del af offentlige arbejdspladsers seneste innovation. Figuren viser andelene, der til spørgsmålet ”Hvilke(n) type(r) innovation er din arbejdsplads’ seneste innovation?” kun har valgt svarmuligheden "Nye eller væsentligt ændrede produkter" eller har valgt produktinnovation som ét af flere svar (sammen med serviceinnovation, proces- og organisatorisk innovation og/eller kommunikationsinnovation). Spørgsmålet er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Produktinnovation indgår i en ud af fem innovationer i den offentlige sektor" Download illustration

Produktinnovation skabes dobbelt så ofte i samarbejde med private virksomheder

Figuren viser, hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder om produktinnovation, sammenlignet med hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder om innovation, der ikke inkluderer produktinnovation. Innovationer, hvor produktinnovation er én af flere typer innovation i den samlede innovation, er her medregnet som produktinnovation. Forskellen på hvor ofte der er samarbejdet med private virksomheder er signifikant ved et signifikansniveau på 0,05. Spørgsmålene, som figuren bygger på, er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Spørgsmålene er kun stillet til de arbejdspladser, der har indført mindst én innovation i perioden 2018-2019. Data er vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. n=1.877.

Åben illustration "Produktinnovation skabes dobbelt så ofte i samarbejde med private virksomheder" Download illustration

Case

Sensorble giver bedre livskvalitet til borgere med inkontinens

En ble med en chip, der registrerer tidspunkt for vandladning og vandladningsmængde, sikrer bedre udredning og giver bedre livskvalitet og værdighed til borgere med inkontinens. Bleen, der er indført i Hjørring Kommune, har bl.a. ført til færre bleskift og lækager.

Læs hele casen her

"Det offentlige kan blive bedre til innovation ved at erkende, at man på nogle områder har en særligt høj viden og løser behov, som har kommercielt potentiale. Men der er langt fra behov og idé til et markedsmodent produkt, og her er der brug for gode rammer og samarbejdsprocesser. Et nyt produkt skal løbende udvikles og testes i den daglige praksis, hvor tiden er knap og ressourcerne få. Derfor skal både den private og offentlige aktør have direkte incitamenter til at deltage i udviklingen og mulighed for at integrere den i det daglige arbejde."

Åben citat fra Kasper Edwards, seniorforsker, DTU Management Engineering.

Kasper Edwards, seniorforsker, DTU Management Engineering.

Kontakt: 45 25 60 10
kaed@dtu.dk

Case

Kemopumpe sparer sengeplads og sætter kræftpatienter fri

550 sengedage fordelt på 75 patienter har Hæmatologisk Klinik ved Rigshospitalet sparet i løbet af knapt to år ved at give kemoterapi med en bærbar pumpe i stedet for at indlægge patienterne. En sengedag for en leukæmipatient koster gennemsnitligt mellem 5.000 og 6.000 kr. Samtidigt kan patienterne leve et mere normalt liv sammen med deres pårørende og udsættes bl.a. for mindre risiko for hospitalsinfektioner.

Læs hele casen her

Besøg også...

Find flere gode eksempler i CO-PI's casesamling

Serviceinnovationer, medarbejderdrevne innovationer, innovationer skabt i samarbejde: Lad dig inspirere af mere end 60 gode eksempler på offentlig innovation fra hele landet.

Gå til side