Om Innovationsbarometeret

Innovationsbarometeret er den officielle statistik over offentlig innovation.

Innovationsbarometeret er et samarbejde mellem CO-PI og Danmarks Statistik.

Dataindsamling til fjerde udgave forventes at blive sat i gang i begyndelsen af 2023.

  1. udgave 2. udgave 3. udgave
Måler innovation i perioden... 2013-2014 2015-2016 2018-2019
Antal svar 1.255 2.363 2.271
Svarprocent 35 % 50 % 50 %

Sådan kan du bruge Innovationsbarometeret

Der er flere formål med Innovationsbarometeret. Blandt de vigtigste er:

  • at inspirere arbejdspladserne i arbejdet med at øge kvaliteten og effektivi­teten gennem innovation ved at vise, 'hvad de andre gør',
  • og at give den offentlige sektors beslutningstagere et solidt fundament for arbejdet med at udvikle den offentlige sektor.
  • Innovationsbarometeret bliver også brugt som materiale på uddannelsesinstitutioner, til lederudvikling i den offentlige sektor og til at aflive myter og falske antagelser.

Video: Se hvad Innovationsbarometeret er – og hvordan du kan bruge det.

Sådan har vi indsamlet data

Innovationsbarometeret bygger på svar fra et elektronisk spørgeskema, der er sendt til ledere af udvalgte offentlige arbejdspladser. Lederen på arbejdspladsen har svaret på en række spørgsmål om arbejdspladsens innovationsaktivitet inden for en to-årig periode, med særlig fokus på arbejdspladsens evt. seneste innovation.

Figur: Spørgeskemaets opbygning.

Figur: Spørgeskemaets opbygning.

Arbejdspladserne er udvalgt af Danmarks Statistik, og svarene er efterfølgende vægtet til at repræsentere den offentlige sektor samlet set. Data er indsamlet i samarbejde med et eksternt analysebureau. I seneste dataindsamling er der opnået en svarprocent på 50 procent.

Hvad er offentlig innovation?

Offentlig innovation er at gøre noget nyt i den offentlige sektor, som skaber værdi. Innovation kan for eksempel være nye eller væsentligt ændrede serviceydelser, produkter, processer og organisationsformer eller måder at kommunikere med omverdenen på.

  • Innovationen skal være ny for arbejdspladsen selv, men den må gerne være udviklet af andre. Derimod er det et krav, at innovationen har skabt værdi.
  • Værdien af offentlig innovation kan have flere former: Det kan være indfrielse af politiske mål, stigende effektivitet, højere kvalitet, styrket demokrati, øget medarbejdertilfredshed eller politiske mål.
  • Definitionen er tilpasset den offentlige sektor men lægger sig tæt op af den private innovationsdefinition i OECD's retningslinjer (Oslo-manualen).
Figur: Definitionen af offentlig innovation.

Figur: Definitionen af offentlig innovation.

Download spørgeskemaet    Til Innovationsbarometerets forside